Wie

Wie

Er wordt binnen de projecten op diverse niveaus samengewerkt:

  1. Een project wordt uitgevoerd door een team van onderzoekers vanuit de beweegzorg en vanuit marketing&customer experience.
  2. Met eerstelijns fysiotherapeuten en oefentherapeuten. Zij nemen deel aan de werksessies en participeren actief in het onderzoek. Ze geven richting aan het onderzoeksproces en de vertaling naar de beroepspraktijk.
  3. Met zorgverzekeraars, diverse organisaties in de gezondheidszorg, de beroepsverenigingen voor fysiotherapeuten en oefentherapeuten.
  4. Met studenten van de Hogeschool Utrecht (Instituut Bewegingsstudies en Institute for Business Administration) en van de Hanzehogeschool Groningen.

Consortiumpartners

Het MOVE ON consortium bestaat dus zowel uit partners uit de beroepspraktijk, het beroepsonderwijs, beleid als uit partners uit het praktijkgerichte onderzoek en deze zijn onder te verdelen in drie groepen:

  • Kennispartners (HU Lectoraat Innovatie van Beweegzorg en Lectoraat Marketing and Customer Experience, Hanze Hogeschool Lectoraat Marketing & Ondernemen en Hogeschool Leiden Lectoraat  Eigen Regie)
  • Praktijkpartners: 20 fysio- en oefentherapiepraktijken
  • Publieke partners: Beroepsverenigingen KNGF en VvOCM en de branchevereniging Keurmerk Fysiotherapie.

Het project wordt gefinancierd door SIA RAAK MKB.