Wie

Wie

MOVES is een initiatief van Hogeschool Utrecht. Het MOVES-consortium bestaat uit partners uit de beroepspraktijk, het beroepsonderwijs, beleid en partners uit het praktijkgerichte onderzoek. Deelnemers zijn:

  • Kennispartners (HU Lectoraat Innovatie van Beweegzorg en Lectoraat Marketing and Customer Experience, Hanze Hogeschool Lectoraat Marketing & Ondernemen en Hogeschool Leiden Lectoraat  Eigen Regie)
  • Praktijkpartners: 20 fysio- en oefentherapiepraktijken
  • Publieke partners: Beroepsverenigingen KNGF en VvOCM en de branchevereniging Keurmerk Fysiotherapie.

Het project wordt gefinancierd door SIA RAAK MKB.

Contact: moves.beweegzorg@hu.nl

Samenwerking

Er wordt binnen de projecten op diverse niveaus samengewerkt:

  1. Een project wordt uitgevoerd door een team van onderzoekers vanuit de beweegzorg en vanuit marketing&customer experience.
  2. Met eerstelijns fysiotherapeuten en oefentherapeuten. Zij nemen deel aan de werksessies en participeren actief in het onderzoek. Ze geven richting aan het onderzoeksproces en de vertaling naar de beroepspraktijk.
  3. Met zorgverzekeraars, diverse organisaties in de gezondheidszorg, de beroepsverenigingen voor fysiotherapeuten en oefentherapeuten.
    1. Met studenten van de Hogeschool Utrecht (Instituut Bewegingsstudies en Institute for Business Administration) en van de Hanzehogeschool Groningen.