Strategisch ontwerpen op de grens van school en buitenwereld in de sector economie

Strategisch ontwerpen op de grens van school en buitenwereld in de sector economie

Beroepen worden uitgeoefend in een dynamische maatschappij, die voortdurend en snel verandert. Het mbo is met alle tentakels geworteld in de samenleving. Vraagstukken rond vereenzaming, klimaatverandering en digitale transformatie raken ons allemaal. Omdat het beroepsonderwijs flexibel wil inspelen op maatschappelijke vraagstukken, volstaan eenduidige, gestandaardiseerde opleidingen steeds minder. Sinds 2013 werkt de directie Economie van ROC Nijmegen daarom aan de ontwikkeling van leeromgevingen waarin het leren in een schoolse omgeving en het leren in de praktijk met elkaar zijn verbonden. De ervaringen in Nijmegen hebben bruikbare inzichten opgeleverd over wat er op verschillende niveaus komt kijken bij de ontwikkeling van een netwerk van leeromgevingen op de grens tussen school en werk.

Voordat de Covid-19 crisis ons allemaal raakte, is er een case study uitgevoerd in deze context door De Leermeesters (ook partner in de Hybride Alliantie) in samenwerking met Ilya Zitter.
De inzichten zijn te vinden in deze volgende praktijkpublicatie: strategisch ontwerpen op de grens van school en buitenwereld in de sector economie.