Succesfactoren en een ander perspectief op Rijke leeromgevingen

Succesfactoren en een ander perspectief op Rijke leeromgevingen

De regio Utrecht barst van de maatschappelijke vraagstukken waarbij een missiegedreven leeromgeving van meerwaarde is, met een interprofessionele samenwerking tussen meerdere opleidingen, maatschappelijke instellingen, burgers en het bedrijfsleven. Wil je met je onderwijs flexibel inspelen op een urgente vraag uit de maatschappij? Wil je in korte tijd een kwalitatieve leeromgeving neerzetten in de driehoek onderwijs, onderzoek en samenleving. Een rijke leeromgeving die je ook nog eens flexibel kunt op- en afschalen?

Vanuit het HU Expertisegebied Samen Lerend heeft Ilya Zitter (lector Leeromgevingen in het Beroepsonderwijs bij Lectoraat Beroepsonderwijs) samen met collega’s Margriet van der Sar, Eelco Koot vanuit het HU Oekraïne-project en Linda Gijsen (lectoraat Meertaligheid en Onderwijs) en Lenny van Onselen (lectoraat Co-Design) bijgedragen aan onderzoek naar rijke leeromgevingen. Er zijn succesfactoren ontdekt en er is een ander perspectief op rijke leeromgevingen boven water gekregen.

Nieuwsgierig?  De inzichten zijn in drie kennisproducten samengevat: