Zeven ton subsidie voor onderzoek naar co-constructie van responsieve leeromgevingen in het beroepsonderwijs
© Erica Bouw

Zeven ton subsidie voor onderzoek naar co-constructie van responsieve leeromgevingen in het beroepsonderwijs

Het lectoraat Beroepsonderwijs (HU) ontvangt een SIA RAAK-PRO subsidie voor het project ‘Co-constructie van responsieve leeromgevingen in het beroepsonderwijs’. Het project wordt uitgevoerd door een consortium van twee hbo- en drie mbo-instellingen en diverse werkveldpartners. Het doel van het project is om kennis en werkwijzen te ontwikkelen voor het geïnformeerd (evidence-informed), in co-constructie vormgeven aan leeromgevingen die responsief en duurzaam zijn en waarmee de beoogde impact wordt gerealiseerd.

Responsieve en duurzame leeromgevingen

In het beroepsonderwijs worden leeromgevingen ontworpen waarin studenten en professionals samen werken, leren en onderzoeken over de grenzen van hun praktijken heen. Idealiter komen deze leeromgevingen tegemoet aan veranderende eisen en verwachtingen van lerenden, het werkveld en maatschappij. Maar het co-construeren van dergelijke grensoverstijgende leeromgevingen is een complexe en uitdagende opgave. Er zijn vaak spanningen tussen de systemen van onderwijs en beroepspraktijk, en de opschaling en verduurzaming van leeromgevingen blijkt lastig.

Kennis en werkwijzen ontwikkelen

Het onderzoek richt zich op het ontwikkelen van kennis en werkwijzen voor het co-construeren van responsieve en duurzame leeromgevingen. Het consortium zal een instrumentarium ontwikkelen om te onderzoeken wat bijdraagt aan de co-constructie van dergelijke leeromgevingen. Daarnaast zullen vijf cases worden onderzocht om inzicht te krijgen in welke interventies de co-constructie bevorderen en wat de opbrengsten zijn van de geco-construeerde leeromgevingen. De ontwikkelde kennis en werkwijzen zullen worden gedeeld met stakeholders in het beroepsonderwijs, de wetenschap en de beroepspraktijk.

Belangrijke stap

Erica Bouw, hogeschoolhoofddocent en senior onderzoeker bij het lectoraat Beroepsonderwijs, zegt over de toekenning: “Deze subsidie is een belangrijke stap voorwaarts in ons streven om duurzame en responsieve leeromgevingen te creëren in het beroepsonderwijs”.

Over het project

Het project ‘Co-constructie van responsieve leeromgevingen in het beroepsonderwijs’ wordt uitgevoerd door een consortium van Hogeschool Utrecht (lectoraat Beroepsonderwijs en lectoraat Onderzoekend Vermogen), Fontys (lectoraat Professionele Werkplaatsen), MBO Amersfoort, mboRijnland, Landstede MBO en diverse werkveldpartners. Penvoerder is Hogeschool Utrecht. Het project gaat half januari 2024 van start.

Twee keer eerder ontving het lectoraat Beroepsonderwijs een SIA RAAK-PRO subsidie: in 2017 voor het project Ruimte voor Wendbaar Vakmanschap, en in 2022 voor het project Teaming in de Tussenruimte.

Wil je meer weten over het nieuwe SIA RAAK-PRO project? Neem contact op met hoofdonderzoeker Erica Bouw.