Onze reis
Geleerde lessen

Geleerde lessen

De afgelopen twee jaar is veel geleerd en graag delen we onze belangrijkste lessen die we onderweg zijn tegengekomen.

Feedbackcultuur kost tijd

Één van de werkzame principes achter ons onderwijs is feedback tussen studenten onderling en tussen studenten en diverse experts, zoals ouderejaars studenten. Hiervoor is het belangrijk dat iedereen open en respectvol met elkaar om kan gaan en waarin iedereen zicht veilig voelt om zich te uiten. Studenten moeten daarbij vaardig zijn in hoe ze feedback moeten geven en ontvangen. We hebben geleerd dat we hier bij de aanvang veel tijd in moeten steken en dat in het begin het proces belangrijker is dan de kwaliteit van het werk zelf.

Coachingsvaardigheden oefenen

Voor veel docenten is de overgang van expert naar coachende rol heel lastig. Vooral het blijven stellen van goede open vragen is soms lastig, waardoor docenten weer in een zendingsgerichte modus kunnen komen. Hier moet je als team over in gesprek blijven en een goed gedeelde en vooral gedragen onderwijsvisie is dan onontbeerlijk.

Studenten begeleiden met belemmeringen

Ons onderwijs is veel persoonlijker geworden en bijna dagelijks spreek je de studenten. Hierdoor wordt snel zichtbaar of studenten persoonlijke belemmeringen hebben die studiesucces in weg zitten. Denk hierbij aan faalangst, laat komen door slecht slapen, veel afwezig zijn door depressieve klachten of lage zelfdiscipline hebben om iedere dag weer te starten. We hebben moeten leren om deze gesprekken goed te voeren en de studenten hiervoor oplossingen te laten zoeken en niet zelf te gaan ‘psychologiseren’. Belangrijk is de studenten goed door te verwijzen en te monitoren of ze initiatief nemen of daarmee aan het werk te gaan. Natuurlijk helpen we studenten ook door sommige stappen wat kleiner te maken, zodat ze ook succes ervaren in het maken van producten en de persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor neemt het zelfvertrouwen toe en kunnen ook zij grotere stappen gaan maken.

Content curatie

Om te leren heeft de student natuurlijk toegang tot relevante leercontent nodig. Zeker voor ICT studenten is er op het internet heel veel content te vinden om van te leren. Denk maar aan online leerplatformen als de Codecademy, W3schools, YouTube en diversie betaalde en onbetaalde MOOC platformen zoals edX, Coursera, Udemy, Lnkedin learning etc.

Om het zoekproces en zoektijd voor de student te verkleinen is het nuttig om content die goed is makkelijker vindbaar te maken en hierna door te verwijzen. Hiervoor hadden we eerst zelf iets gemaakt, maar dat bleek niet geheel te voldoen. We zijn nu aan het kijken of een studententeam dit zelf kan ontwikkelen en anders moeten we het wellicht inkopen.

Portfolio- en beoordelingssysteem

Aanvankelijk hebben we een lappendekken aan systemen gebruikt voor het verzamelen van ontwikkelbewijzen en gemaakte producten die de basis vormen voor het inzichtelijk maken van de ontwikkeling van de studenten over de 10 vaardigheden en de inhoudelijke kwalificaties. Voor studenten was dit erg verwarrend, tijdrovend en voor zowel studenten als coaches en gildemeesters niet overzichtelijk. Na twee jaar ervaring wisten we eigenlijk pas goed wat we nodig hadden en hebben we al onze wensen laten ontwikkelen in Scorion en beschikken we nu over een integraal systeem dat studenten inzicht geeft in hoe ze zich ontwikkelen (o.b.v. programmatisch toetsen) en weten ze op ieder moment of klaar zijn voor een eindevaluatie en naar een volgend blok en semester mogen.