Presentatie Jan Bogerd over het HU Instellingsplan 2020

Om op nieuwe ontwikkelingen te zijn voorbereid, en verder te kijken dan de prestatieafspraken, stelde Hogeschool Utrecht in 2014 haar nieuwe instellingsplan vast: ‘Hogeschool Utrecht in 2020′. Men wil hierin inspelen op de snel veranderende omgeving en de voortdurend veranderende eisen die aan beroepsbeoefenaren worden gesteld.

Het plan wordt in de komende periode getoetst aan de praktijk, desgewenst wordt het herijkt. Het College van Bestuur gaat hierover in verschillende sessies met medewerkers en studenten van de HU in gesprek.

Jan Bogerd, voorzitter van het CvB, wil ook met Oud Goud leden over dit plan in gesprek tijdens een sessie op 21 februari.

meer info over het Instellingsplan 2020:  op deze HU-site

Datum: woensdag 21 februari 2018
Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 99, in 0.009 (The Innovator) Utrecht (De Uithof)
Tijd: 15.00 – 17.00 uur

Aanmelden svp door het invullen en verzenden van onderstaand formulier.