Bestuur en werkgroepen

Dagelijks Bestuur Oud Goud

 

  • Hans MerkxHans Merkx voorzitter

 

  • Frans Gielen penningmeester

 

  • Simone Bogaers, secretaris

De vereniging Oud Goud (VOG) kent een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en werkgroepen.
De algemeen bestuur bestaat uit de contactpersonen van de faculteitswerkgroepen.
De leden van het dagelijks bestuur worden tijdens de algemene ledenvergadering benoemd.

Elke faculteit heeft een werkgroep die de faculteitsactiviteiten organiseert. Ook het Bestuursbureau en de Centrale Diensten hebben een werkgroep (HUD / HU-diensten).
Meer informatie over de verschillende werkgroepen vindt u op de werkgroeppagina’s.