Domein Economie & Management

nieuw bestuur

Na jarenlang als bestuurslid zeer actief te zijn geweest en daarna geruime tijd ook actief in de Werkgroep van de FEM vele werkzaamheden voor onze vereniging heeft verricht, heeft Marcel Bruins te kennen gegeven uit te treden uit deze Werkgroep. In zijn mail schrijft hij letterlijk: “De reden is dat ik er al lang heb ingezeten en vind dat anderen in de Werkgroep van onze Faculteit moeten/kunnen/mogen plaatsnemen“.
Bij deze bedanken wij Marcel nogmaals voor zijn geweldige inzet en hopen dat zich uit de gelederen van de FEM leden zijn die de Werkgroep, die nu nog alleen bestaat uit ons lid Johan van de Water, komen versterken. Johan is uiteraard graag bereid eventuele gegadigden daarover te informeren.

op 27 augustus 2015 organiseerde de werkgroep FEM een excursie naar Oudewater

Het pittoreske stadje Oudewater bezit al 750 jaar stadsrechten. Het bezit o.a. een prachtig stadhuis en een sfeervolle Grote Kerk. De schilder Gerard David is in 1460 in Oudewater geboren (hij werkte later in Brugge). Meer uit onze tijd is de schrijver Herman de Man (Het wassende water) die in Oudewater woonde. En de serie Swiebertje is voor een deel opgenomen in dit stadje. Ook is er een Touwmuseum.
In 1545 verleende keizer Karel V een privilege aan de Waag, om naast goederen ook mensen te wegen om te kijken of hij/zij al dan niet een heks was. De Heksenwaag is gevestigd in een authentiek gebouw en men kan zich er nog steeds laten wegen.
Na de lunch brachten beide groepen dan ook een bezoek aan deze Waag.

Faculteitswerkgroep FEM

Johan van de Water

  • Johan van de Water (lid bestuur)
  • Arie van der Stoep