VOG

de vergaderstukken van de ALV

de vergaderstukken van de ALV De vergaderstukken vind U ook in het VOG-magazine dat u per post zult ontvangen.   Agenda Algemene Ledenvergadering Vereniging Oud Goud HU Datum: 8 november 2019 Plaats: Padualaan 101, ruimte 2.003A Vanaf 13.30 uur ontvangst met koffie 14.00 uur Aanvang Algemene Ledenvergadering AGENDA Opening en mededelingen Ingekomen stukken Verslag van … Continued

Samenvatting, conclusies en actiepunten Oud Goud Enquête

April 2019 In onderstaande tekst heeft het dagelijks Bestuur van de Vereniging de resultaten van de ledenenquête uit 2018 samengevat, conclusies weergegeven en actiepunten geformuleerd. Deze tekst is vastgesteld op de bestuursvergadering van 16 april 2019 en ook als dit printvriendelijke pdf-bestand te downloaden. De volledige uitkomsten van de enquête worden gepresenteerd in dit pdf-document … Continued

Diversiteit en Inclusie : Verslag van een inspirerende middag met Jan Bogerd, Henny van der Neut en Jan Maas

15 mei 2019 Het enthousiaste verhaal van Jan Bogerd over Diversiteit en Inclusie nodigde uit naar meer. Op deze zonnige middag was de jaarlijkse bijeenkomst van de leden van de Vereniging van Oud Medewerkers (Oud Goud) en het CvB. Jan Bogerd heeft eerder over dit onderwerp een presentatie gegeven tijdens de Jaaropening. De aanleiding om … Continued

Presentatie Jan Bogerd over het HU Instellingsplan 2020

Om op nieuwe ontwikkelingen te zijn voorbereid, en verder te kijken dan de prestatieafspraken, stelde Hogeschool Utrecht in 2014 haar nieuwe instellingsplan vast: ‘Hogeschool Utrecht in 2020′. Men wil hierin inspelen op de snel veranderende omgeving en de voortdurend veranderende eisen die aan beroepsbeoefenaren worden gesteld. Het plan wordt in de komende periode getoetst aan … Continued

Verslag Beeldkabinett in het Hartloopercomplex (5 oktober 2017)

Donderdag 5 oktober druppelen tegen twaalf uur de oud goudleden binnen in het Hartloopercomplex. Liever gezegd, ze komen aangewaaid. Waarschijnlijk was het slechte weer de oorzaak dat niet iedereen die zich had opgegeven ook werkelijk kwam. Maar de ongeveer dertig aanwezigen zullen geen spijt hebben gehad! Constant Hoogenbosch schotelde ons een prachtige caleidoscoop van filmfragmenten … Continued