Over Profilering

Profilering IGT&D

Voor bachelorstudenten IGT&D

De bacheloropleiding Leraar NGT of Tolk NGT kent naast het hoofdprogramma (major) ook een vrije keuzeruimte van 30 studiepunten, de zogenaamde profileringruimte. Deze profileringruimte is bedoeld om een eigen accent aan de studie te geven en kan ingevuld worden met:

  • een minor (= een samenhangend pakket van keuzecursussen);
  • een pre-master (= een schakeltraject ter voorbereiding op een masteropleiding);
  • een pakket van keuzecursussen dat je zelf samenstelt.

Hogeschool Utrecht heeft een uitgebreid aanbod van minors en losse keuzecursussen dat door alle faculteiten van HU gezamenlijk is ontwikkeld. Maar je kunt ook gebruik maken van het aanbod van andere hogescholen en universiteiten (ook in het buitenland, zie par. 2.13.1 in de studiegids).

Rol studieloopbaanbegeleider

Daarnaast is het mogelijk om zelf – in samenspraak met je studie­loopbaanbegeleider – het onderwijsprogramma voor je profileringsruimte samen te stellen. Voor advisering en begeleiding bij de invulling van de profileringruimte kun je terecht bij de studieloopbaanbegeleider (zie ook par. 4.1.7 in de studiegids). In samenspraak stel je een profileringplan op waarin jouw keuze uit het profileringaanbod van de HU-Onderwijscatalogus en eventuele externe minors en/of keuzecursussen wordt vastgelegd. Uit het profileringplan moet blijken op welke wijze de gekozen on­derdelen bijdragen aan de voorbereiding op de beoogde beroepsuitoefening of verdere studie.

Rol examencommissie

De invulling van de profileringruimte is formeel gebonden aan voorafgaande goedkeuring door de examencommissie van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven. Op advies van de studie­loopbaanbegeleider kan het profileringplan nader gemotiveerd worden met het oog op goedkeuring door de examencommissie. De examencommissie kan goedkeuring weigeren als de keuzecursus of minor niet van hbo-ba-niveau is, of als er sprake is van substantiële overlap tussen de keuzecursus of minor enerzijds en het hoofd­programma anderzijds.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de profileringruimte en minors op minors.hu.nl. Voor inzage in het aanbod van HU-minors en pre­masters, en voor inschrijving kun je terecht op minors.hu.nl. Voor inschrijving van de keuzecursussen ga je naar het uitklapmenu en klik je het item inschrijven keuzecursussen aan. Ook kun je een bezoek brengen aan de jaarlijkse HU-minormarkt, die in het voorjaar wordt gehouden en waarbij alle HU-faculteiten hun profileringaanbod presenteren. Meer informatie over pre-master trajecten vind je in de folder Door­studeren na je bachelor aan de UU en op www.premasters.hu.nl.

Profileringruimte binnen opleiding Leraar/Tolk NGT

Op de pagina keuzecursussen IGT&D kun je zien welke keuzecursussen door de opleiding Leraar/Tolk NGT aangeboden worden.

Studenten kiezen een combinatie van keuzecursussen zodat zij 30 ec’s onderwijs kunnen volgen. De cursussen worden gevolgd door voltijd- en deeltijdstudenten gezamenlijk. Inschrijven via het uitklapmenu Inschrijven.

De opleiding behoudt zich het recht voor cursussen niet door te laten gaan bij onvoldoende inschrijvingen. Daar waar het maximum aantal inschrijvingen is overschreven, kan worden geloot. In sommige gevallen kan een drempel voor toelating worden gehanteerd.

Er zijn mogelijkheden om de profileringsruimte (gedeeltelijk) te vullen met onderwijs in het buitenland. Voor zover het hier samenwerkingsverbanden betreft met IGT&D is dit aangegeven via het uitklapmenu Profileringsruimt IGT&D. Ook voor deelname aan de Studenten Internationaliseringsgroep (SIG) kan je terecht via het uitklapmenu Profileringsruimte IGT&D; dit kan namelijk ook studiepunten voor de profileringsruimte opleveren.

Profileringsruimte buiten opleiding Leraar/Tolk NGT

Studenten van de bacheloropleidingen leraar of tolk NGT kunnen hun profileringruimte ook vullen met minoren die door andere opleidingsinstituten worden aangeboden. Voor minoren op de HU zie: www.minors.hu.nl.

De Universiteit van Amsterdam, opleiding Gebarentaalwetenschap, biedt een minor aan aan studenten die geïnteresseerd zijn in de taalkundige aspecten van Nederlandse gebarentaal. Afronding van deze minor vormt ook een prima uitgangspunt voor het studeren aan de masteropleidingen van IGTD: de masteropleiding Dovenstu­dies of de masteropleiding Leraar NGT. Kijk voor de inhoud op de site via het uitklapmenu Profileringsruimte IGT&D.

Minor Taal en Cultuur NGT

Binnen het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies wordt voor externe studenten de minor Taal en Cultuur NGT aangeboden. Deze is voor alle hbo- en wo-studenten toegankelijk, niet voor studenten Leraar of Tolk NGT, omdat er een te grote overlap is tussen deze minor en het majorprogramma van de opleiding Leraar/Tolk NGT. De minor wordt in blokvorm aangeboden.