Planning

Quest project planning

Een Quest project heeft een duur van 1 semester. Dit komt overeen met een klein halfjaar van 20 weken. Het 3e jaar van de studies Electrotechniek, Werktuigbouwkunde en Technische Bedrijfskunde bestaat uit 2 semesters. Elk semester bestaat ook weer uit 2 periodes, resp. periodes A en B en periodes C en D.

In de regel bestaat een periode uit 10 weken, waarvan zes lesweken, één studieweek, één tentamenweek en twee projectweken. De positie van organisatieweken en vakanties verschilt per jaar en periode. Studenten zijn in de lesweken op woensdag middag en vrijdag-ochtend 4 uur ingeroosterd om samen aan het project te kunnen werken. Daarnaast zijn de studenten in de projectweken full-time beschikbaar voor het project.

De Quest projecten vinden dus 2x per jaar plaats op de volgende momenten:

  • Quest project (1e deel schooljaar, semester 5): looptijd 20 weken van september t/m januari
  • Quest project (2e deel schooljaar, semester 6): looptijd 20 weken van februari t/m juni