Studenten

Toelaatbaarheid

De student is toelaatbaar tot Semester 5 en 6 als hij zijn stage‐opdracht met een voldoende heeft afgerond. Voor WTB studenten geldt bovendien dat de projecten uit jaar 2 voor professionalisering behaald moeten zijn. Voor E studenten geldt bovendien dat de projecten van semester 3 met een voldoende zijn afgerond.

Leerdoelen

De leerdoelen voor het project zijn in lijn met de competenties zoals die zijn vastgelegd in de Bachelor of Engineering. De student laat in Quest zien dat hij in een multidisciplinaire context kan samenwerken om voor een opdrachtgever uit de beroepspraktijk een praktijkvraagstuk op te lossen. Daarbij is er aandacht voor multidisciplinair werken.

Multidisciplinair werken is daarbij uitgesplitst in de volgende drie leeruitkomsten:

1: Samenwerking
2: Inbreng vanuit eigen vakgebied
3: Kennisdeling/Kennisuitwisseling

Aanwezigheidsplicht

Er geldt aanwezigheidsplicht bij de verschillende toetsmomenten en tutoroverleggen en afspraken met de opdrachtgever. Deze overlegmomenten vormt een onderdeel van de eindbeoordeling en kan leiden tot het als onvoldoende beoordelen van de bijdrage van een student aan een project.

Als er goede redenen zijn waarom je niet kunt voldoen aan de aanwezigheidsplicht, dan kun je bij de examencommissie een verzoek indienen voor een ontheffing (zie 2.6.4 van de studiegids).

Cursushandleiding

Hier kun je de laatste cursushandleiding downloaden.

pdf-icon

Samenstelling projectteams

Voor dat het semester aanvangt zullen de studenten in teams worden ingedeeld op een zogenaamde Matchingsdag. Docentbegeleiders zullen de opdrachten voorstellen en met de studenten in gesprek gaan.

Voor elke opdracht zal worden vastgelegd welke disciplines in welke verhouding voorzien is op basis van de intake met de opdrachtgever door de hogeschool. In ieder geval moeten twee van de drie opleidingen een onderdeel zijn van een team, dus bijvoorbeeld drie TBK/twee WTB of één TBK/twee WTB /twee E. Studenten geven hun eerste, tweede en derde voorkeur op. Op basis van de beschikbaarheid wordt door de opleidingen de indeling gemaakt.

Beoordeling en criteria

Toetsvorm

Omschrijving

Weging

Verkennend onderzoek

Na een verkennend onderzoek presenteren de studenten in week 3/4 hun voorstel waarin duidelijk gemaakt wordt aan welke probleemstelling de projectgroep gaat werken, hoe zij hun onderzoek en opdracht gaan aanpakken en welke eindproducten zij denken op te leveren.

Je legt dit vast in de vorm van een zogenaamde Project Initiatie Document (PID). Het beschrijft namelijk wat de projectgroep gaat doen en uiteindelijk gaat opleveren richting de stakeholders. Daarnaast stelt de projectgroep een samenwerkingsovereenkomst op met afspraken over hoe zij samen gaan werken in het project. Bovendien moeten van elke teamlid de Persoonlijke Ontwikkel Plannen met een zelf-score van de Competentiematrix-professioneel-functioneren- Quest apart ingeleverd worden.

Voorwaardelijk

Toets 1: Tussenoplevering

Aan het eind van de 1e periode (A of C) rapporteer en presenteer je met jouw team de (eerste) onderzoeksbevindingen op basis van je PID aan de opdrachtgever en de 1e docentbegeleider. Er wordt een voorstel voor een plan van aanpak in blok B gegeven. Docentbegeleiders beoordelen hetgeen opgeleverd is. Feedback van de opdrachtgever wordt daarin meegenomen.

Rapportage bestaande uit PID, eerste onderzoeksresultaten en PvA voor de 2e periode (B of D).

Een mondelinge toelichting doe je als team aan de opdrachtgever op basis van de rapportage en eventueel andere (tussen)producten.

20%

Toets 2: Eindoplevering

Aan het eind van de 2e periode (B of D) wordt er een mondeling en schriftelijk advies opgeleverd waardoor de opdrachtgever inzicht krijgt in de technische en commerciële/praktische haalbaarheid van het advies.

Presentatievorm afgestemd met opdrachtgever, passend voor de opdracht en context. Daarbij wordt ondersteunende documentatie vereist wanneer de producten anders zijn dan een rapport.

Video pitch: Video van circa 2 minuten met daarin een overzicht van het project.

40%

Toets 3: Assessment professioneel functioneren

Je wordt individueel beoordeeld op het professioneel functioneren tijdens Quest.

Je levert een schriftelijk portfolio in.

Het assessment bestaat uit een individueel criterium gericht interview.

40%