Bedrijven

Waarom is Quest interessant voor bedrijven?

Heeft u een idee, een probleem, of strategische uitdaging die u wat verder zou willen laten onderzoeken of ontwikkelen in uw bedrijf? Dan biedt het samenwerken met de Hogeschool Utrecht en de inzet van een groep van studenten Electrotechniek, Werktuigbouwkunde en Technische Bedrijfskunde een mooie mogelijkheid om de ideeën wat verder te laten ontwikkelen. Wat zijn de mogelijke voordelen voor uw bedrijf?

 • Het beschouwen van een probleem met onbevangen (jonge) ogen
 • Het verkrijgen van een multidisciplinair ontwerp en soms een prototype
 • Contact met een aantal studenten uit het hoger techniek onderwijs

Wat wordt er minimaal van het bedrijf verwacht?

 • Het houden van een introbijeenkomst,  waarin de opdracht wordt toegelicht en afspraken worden gemaakt.
 • In de rol van opdrachtgever/klant de studenten voorzien van informatie en beantwoorden van vragen.
 • Ondersteunen van de studenten bij de uitvoering.
 • Beoordelen van de studenten in een zogenaamde bedrijfsbeoordelingen. Dit zijn adviezen aan de docent examinatoren.
 • Bijwonen / mede-beoordelen van een eindpresentatie en verslag.
 • In geval van realiseren van werkelijke producten het leveren van benodigde materialen.
 • Indien mogelijk en relevant, op locatie een plek waar studenten kunnen werken. Dit vergroot de wederzijdse betrokkenheid.

Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname, dan kunt u uw interesse via de Contact pagina kenbaar aan ons maken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Betrokken partijen bij een Quest project

Het Quest‐project kent een aantal betrokken partijen:

 • De projectgroep met studenten E, WTB en TBK
 • 1e Docentbegeleider
 • 2e Docentbegeleider
 • Opdrachtgever/Bedrijfsbegeleider
 • Quest‐commissie

De projectgroep onderhoudt gedurende het semester contact met de 1e docentbegeleider en de opdrachtgever. De 2e docentbegeleider is van een andere opleiding dan de 1e docentbegeleider en de projectgroep kan hier ook op terugvallen indien er opleiding‐specifieke zaken zijn. De twee docentbegeleiders (examinatoren) zullen de (tussen)producten beoordelen.

De opdrachtgever/bedrijfsbegeleider zal/zullen gevraagd worden om, voordat de beoordeling plaatsvindt, feedback te leveren op het opgeleverde.

De Quest‐commissie organiseert en coördineert het proces ronden de Quest‐projecten.

Een overzicht van de deelnemende bedrijven

Mogelijkheden voor bedrijven binnen de Hogeschool Utrecht

Binnen de Hogeschool Utrecht zijn er naast Quest projecten ook andere samenwerkingsmogelijkheden voor bedrijven:

Studentenadviesbureau voor communicatievraagstukken

Specialisatielab Instituut voor Communicatie

Digital Innovation Lab Instituut voor ICT

Fact sheets

Samen met het bedrijf komen we in eerste instantie graag tot een summiere beschrijving van de opdracht. Op basis daarvan kiezen de studenten tijdens de matching een project uit wat ze zelf interessant vinden.

Een voorbeeld van een factsheet (PDF en Word) kan hier gedownload worden.

pdf-icon
word_icon

Geheimhouding

We kunnen ons voorstellen dat u als bedrijf graag zou willen dat alle kennis en informatie als vertrouwelijk wordt behandeld. Daartoe heeft de Hogeschool Utrecht een geheimhoudingsverklaring opgesteld.

Deze kan hier gedownload worden.

word_icon