Quest projecten

Multidisciplinaire projecten

In de praktijk zullen afgestudeerde studenten van de opleidingen Electrotechniek, Technische Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde elkaar tegenkomen. Samen zullen ze complexe problemen moeten aanpakken. De Hogeschool Utrecht wil deze omgeving in de studie al realiseren om zo studenten nog beter op deze praktijk voor te bereiden.

In het derde studiejaar worden, naast de opleidingspecifieke inhoudelijke cursussen, over twee periodes, projecten ingericht. De student gaat samen met collega’s van de andere studierichtingen in het team aan de slag bij een externe opdrachtgever. De student wordt hierbij uitgedaagd op twee fronten. Hij zal hierbij de complexe probleemstelling van de opdrachtgever moeten vertalen naar een onderzoeksaanpak.

Daarnaast zal hij samen met de studenten van andere opleidingen het onderzoekstraject zodanig moeten afstemmen dat alle, voor de opdracht relevante aspecten, op een gestructureerde wijze worden meegenomen. De uitvoering van de multidisciplinaire projecten zal een zoektocht zijn. Er ligt geen strak schema en/of vooropgezet plan. Vandaar de benaming Quest‐projecten.

Precious Plastic

Impressie van een Quest project team vanuit het Precious Plastic samenwerkingsverband tussen HU en Universiteit Utrecht.

Robotbattle 3D animatie

Een mooie 3D animatie gemaakt door Quest studenten in het kader van de jaarlijkse Robotbattle.

Studenten ontwikkelen multi-inzetbare sensor

Studenten van Hogeschool Utrecht hebben een sensor ontwikkeld die allerlei factoren tegelijk meet: temperatuur, licht, beweging, luchtvochtigheid en luchtdruk. Ze ontwikkelden ook een app die inzicht geeft in de resultaten.

“Data is het nieuwe goud”, aldus Erik Puik, de opdrachtgever en lector Microsysteemtechnologie. Zijn lectoraat houdt zich bezig met het ontwikkelen van manieren van meten aan mens en leefomgeving. “We kregen van veel bedrijven de vraag of we een sensor konden ontwikkelen voor hun specifieke situatie. Dus dachten we: er moet een sensor komen die ál die situaties kan meten. Daarom vroegen we een multidisciplinaire groep honoursstudenten of ze deze opdracht wilden aannemen.”

De sensor kan gekoppeld worden aan het internet en kan apparaten geschikt helpen maken voor the internet of things. ‘The internet of things’ verwijst naar de situatie dat door mensen bediende computers, laptops, tablets en smartphones in de minderheid zullen zijn op het internet. De meerderheid van de internetgebruikers zal in deze visie bestaan uit semi-intelligente apparaten, Smart devices die nu al veel gebruikt worden zijn de smart watch, de slimme thermostaat en de deurbel die vanaf de smartphone bediend kan worden. Maar ook gordijnen, koelkasten en sommige fabrieksmachines zijn in een smart-versie beschikbaar. “Maar,” zegt Puik “de mogelijkheden die the internet of things biedt zijn nog lang niet uitgeput.”

Gepersonaliseerde brace voor Scoliose patiënten

Een van de thema’s binnen het Instituut Design & Engineering aan de HU is Medische Technologie. Hier weer een mooi voorbeeld van een Quest groep bestaande uit 3e jaars studenten Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Technische Bedrijfskunde die zich bezig hebben gehouden met de ontwikkeling van braces voor patiënten met de diagnose scoliose (kromgegroeide rugwervelkolom).

Doel van het Quest project was om een gepersonaliseerde scoliosebrace te ontwerpen op basis van een 3D scan van de patiënt. Daarnaast zijn functionele aspecten in relatie tot het draagcomfort van de brace onderzocht en indien geschikt meegenomen in het ontwerp. Zo zijn onder meer de mogelijkheden ten aanzien van ventilatie en het sluiten van de brace (sluitingen) geïnventariseerd. Verder is focus gelegd op de automatisering van de hiervoor benodigde meetopstelling. Er is onder andere nader gekeken naar de mogelijkheid om de patiënt óf de toegepaste Kinect-camera te roteren. Verder is rekening gehouden met de positionering van de patiënt, omdat lichaamshouding een belangrijke rol speelt bij het aanmeten van een scoliosebrace.

Selficient en Solar Decathlon

Het Selficient project is een aantal jaren geleden begonnen als Quest project en is inmiddels uitgegroeid tot een veelzijdig project van de Hogeschool Utrecht waarbij veel nieuwe opleidingen en externe partijen bij betrokken zijn geraakt.

Het studententeam Selficient heeft zich in 2017 ingeschreven voor de internationale duurzaamheidswedstrijd Solar Decathlon 2017 in de VS. Met hun zelfontworpen energieneutrale huis hebben de studenten de zevende plaats in de finale behaald. Het team sleepte verder een tweede prijs voor ‘Marktpotentieel’ en een derde prijs voor ‘Water efficiëntie’ in de wacht, én het won de publieksprijs.

Het belangrijkste aspect van het ontwerp is de modulariteit. De gestandaardiseerde elementen zoals het frame en het dak vormen de basis. Door die basiselementen is het mogelijk om onderdelen vast of los te koppelen, wat het huis gemakkelijk aanpasbaar maakt. Het woonhuis groeit mee met de woonwensen van de bewoners en door middel van massaproductie kunnen de basisonderdelen voordelig op de markt komen. Op deze manier is Selficient een duurzaam, innovatief en betaalbaar huis voor alle sociale klassen. Van de 100 haalbare punten, wist het team 80 punten binnen te slepen voor het architectonische vertoon en het aanpasbare concept.

De zonnepanelen van het huis wekken de benodigde energie op. Deze energie wordt voor eigen gebruik opgeslagen in het huis. Als de bewoner energie over heeft, dan kan dit gedeeld worden met anderen. Binnen het huis wordt de tempratuur gereguleerd door een warmtepomp. De vloer is voorzien van buizen waar water door kan lopen, wat ervoor zorgt dat de vloer op een zuinige manier wordt verwarmd. De douche maakt gebruik van een uniek concept waarbij het verbruikte water wordt gefilterd om het vervolgens nogmaals te gebruiken. Dit efficiënte watersysteem werd beloond met de derde plek.

Het Nederlandse studententeam is eind 2017 teruggekomen naar Nederland. Het is de bedoeling dat het Selficient huis opnieuw wordt opgebouwd, dit keer op het Utrecht Science Park. Geïnteresseerden kunnen daar het duurzame huis komen bezichtigen. De Nederlandse bouwsector heeft al belangstelling getoond om het duurzame bouwconcept te implementeren. Het concept van het Selficient huis – flexibel, energieneutraal en betaalbaar – kan een serieuze bijdrage leveren aan de verduurzaming van het Nederlandse woningbestand en bijdragen aan het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen.

Studenten ontwikkelen drone die gewassen beschermt

Kevers die luizen opeten. Schadelijke vliegen die niet tegen raapzaadolie kunnen: Nederlandse tuinders beschermen planten tegen de meeste ziektes en ongedierte met natuurlijke middelen. Om dat nog sneller en gecontroleerder te kunnen doen, ontwikkelden studenten van Hogeschool Utrecht een drone die de natuurlijke vijanden van ongedierte kan verspreiden.

HU-studenten ontwikkelen app voor medische patiëntinformatie

Studenten van de HU-opleidingen ICT en Technische Bedrijfskunde hebben een app ontwikkeld waarin patiënten die thuis beademd worden hun medische gegevens kunnen bewaren. Ze ontwikkelden de app in opdracht van het Centrum voor Thuisbeademing van het UMC Utrecht. Bij de ontwikkeling zijn patiënten nauw betrokken.

Meer voorbeelden van Quest projecten

Inmiddels zijn er in de afgelopen jaren al meer dan 250 Quest projecten gerealiseerd door meer dan 1000 studenten. Hier een greep uit de verschillende projecten.

Project Powertools

Project beschrijving

Tool die personen met autisme helpt om contact te leggen. Project in samenwerking met zorginstelling Philadelphia.

Project Airdrum

Project beschrijving

Electronisch device bestaande uit meerdere sensoren om handbewegingen in de lucht te scannen en drumgeluiden mee te triggeren.

Project 3D Medical Printing

Project beschrijving

Project in samenwerking met Utrecht Medisch Centrum voor het 3D scannen en printen.

Project 3D Braces

Project beschrijving

Mensen met Scoliose (zijdelinkse verkromming van de wervelkolom) dragen een brace. Door moderne technieken kan het maken van een brace geoptimaliseerd worden.

Project Smartmoves

Project beschrijving

In samenwerking met het UMCG werd voor kinder met kanker een “Game-tool” ontwikkeld waardoor deze kinderen gestimuleerd worden om te blijven bewegen. Twee studenten hebben hun start-up opgericht om het concept MoveMat verder uit te werken.

Project Utrecht Campus bikes

Project beschrijving

Het Utrecht Science Pak wil de bereikbaarheid vergroten. Een van de initiatieven is de Campus Bike. De studenten hebben, kort na de introductie, het gebruik en bekendheid onderzocht.

Waar moet een Quest project aan voldoen?

Een Quest‐project heeft als doel om een bepaald bedrijfsprobleem op te lossen. Hierbij zijn de volgende eigenschappen aanwezig:

  • Multidisciplinair, bevat onderzoekselementen voor minimaal twee van de drie opleidingen
  • Bij voorkeur een opdracht in één van de vier thema’s van het Instituut Engineering & Design (zie hieronder)
  • Opdrachtgever kan ongeveer 24 uur support gegeven gedurende de looptijd van het project.
  • Bij voorkeur kunnen meerdere teams terecht bij de opdrachtgever

De thema’s van het Instituut Engineering & Design

De Hogeschool Utrecht wil in vier kennisgebieden, welke maatschappelijk en lokaal relevant zijn, expertise uitbouwen. Dit geeft de student een unieke kans om ervaring op te doen in dat gebied waar zijn interesse ligt en komt de student met nog meer bagage de arbeidsmarkt op.

De Expertisegebieden/Thema’s zijn:

  • Rapid Technology
  • Sustainability
  • Medical Technology
  • Asset Management