Werkwijze

Globale planning

Voorafgaande aan het traject heeft u een telefonisch gesprek met één van onze studiomanagers. Hierin bespreekt u uw vraagstuk en krijgt u kort uitleg over wat er bij het traject komt kijken. Tijdens dit gesprek werkt u samen met de studiomanager uw precieze opdrachtformulering uit, zodat de junior adviseurs ermee aan de slag kunnen.

De junior consultants hebben een briefingsgesprek met u, waarin ze vragen stellen over de opdracht. Zo krijgen zij een completer beeld van de opdracht.

In de debriefing geven de junior consultants een terugkoppeling aan u als opdrachtgever. De debriefing is belangrijk, omdat de consultants dan kunnen controleren of zij niks over het hoofd hebben gezien en uw opdracht volledig begrijpen.

Tijdens de reviewsessie krijgen de junior consultants feedback op het onderzoek dat zij tot dusver hebben uitgevoerd. Deze feedback krijgen ze van hun begeleidende vakdocent.

In de weken 4, 5 en 6 van het traject zijn de junior consultants druk bezig met het werken aan uw communicatievraagstuk. Zij voeren onderzoek uit, waarna zij tot een advies voor u kunnen komen. Gedurende deze periode worden voortgangsrapportages naar u als opdrachtgever gestuurd.

De junior consultants zijn klaar met het onderzoek en formuleren het advies voor u.

Na 8 weken hard werken hebben de consultants een oplossing voor uw vraagstuk geformuleerd. Dit leveren zij op in een adviesrapport.

In de week na het opleveren van het adviesrapport vindt er een eindpresentatie plaats waarin de junior consultants hun advies aan u presenteren. Ook presenteren zij die week aan de Raad van Commissarissen. De junior consultants maken met hun advies en adviespresentatie kans op het winnen van de Logeion award.

(De globale planning kan elk traject licht afwijken van het bovenstaande overzicht)