Gevoelige kwesties in de klas

Gevoelige kwesties in de klas

Binnen de muren van onze organisatie lopen gemoederen soms hoog op. Wanneer studenten spontaan in een verhit twistgesprek terecht komen, en wanneer je als docent op weerstand stuit wanneer je een gevoelige kwesties wil bespreken. Ook zijn er subtielere vormen, bijvoorbeeld wanneer studenten zwijgzaam ‘uit contact gaan’, men zich niet langer wenst te verbinden, of een ander in stilte wordt veroordeeld.

Net zoals in de samenleving is er ook in het klaslokaal in toenemende mate sprake van polarisatie. Je bent voor of je bent tegen. Voor of tegen vaccineren. Voor of tegen Trump. Je gelooft in God of in de wetenschap. Een voor- of tegenstander van Zwarte Piet, #metoo, BlackLivesMatter, enzovoort…

Hoe ga je als docent om met deze realiteit? Hoe geef je ruimte en richting aan discussies? En hoe ga je om met polariserende en dreigende situaties? Hoe zorg je dat alle studenten zich veilig voelen om hun mening te geven? Hoe onderzoek en bespreek je de waarheidsduiding van verschillende bronnen? Hoe zorg je voor een balans tussen je persoonlijke en professionele opvattingen?

Tijdens deze training oefen je samen met collega’s hoe je gevoelige kwesties kunt bespreken in de klas. Hierbij staat centraal dat je een open houding cultiveert en bepaalde vaardigheden opdoet, zoals het tijdelijk opschorten van eigen oordelen, op neutrale wijze een gesprek faciliteren, een veilig pedagogisch klimaat creëren, en omgaan met polarisatie. Daarnaast leer je hoe je het thema van gevoelige kwesties bespreken in de klas bespreekbaar kunt maken onder collega’s en hoe dit ingebed kan worden binnen het curriculum.

Geïnteresseerd? Bekijk het trainingsschema voor de actuele data van de bijeenkomsten. Inschrijven gaat via het ontwikkelportaal. Ga hiervoor naar https://hu-start.sharepoint.hu.nl.