Leerteams

Aanbod

Wil jij je ontwikkelen als leerteambegeleider of leer(team)coach? Wil je dat individueel doen of in je team? En heb je daarbij een voorkeur voor workshops of voor een langer professionaliseringstraject? Misschien ben je op zoek naar een HU-collega die meedenkt over leerteams en/of coaching of heb je iemand nodig die het (ontwerp-)proces van jouw team begeleidt? In al deze gevallen ben je hier aan het goede adres. Wij bieden diverse mogelijkheden tot professionalisering aan, zowel individueel als in teamverband en kort of lang(er) durend. Op deze pagina lees je meer over ons aanbod.

Mogelijkheden als team

Workshops (dagdeel)

User story en uitleg

“In mijn team merken we dat we ons nog meer willen ontwikkelen wat betreft feedback geven op het gedrag van studenten. Wij willen hier graag als team een workshop over.”

“We merken dat we in onze opleiding relatief veel studenten met psychosociale problematiek hebben. Hoe kunnen we hier als team mee omgaan?”

“Wij willen dat studenten reflecteren in het leerteam, maar we vinden het lastig om hen daarbij te begeleiden. Hoe kan je reflecteren onder studenten bevorderen?”

“Wij hebben de toolbox met werkvormen gevonden, maar bij een paar hebben we nog geen goed beeld van hoe ze werken. We zouden er in ons team een aantal zelf willen ervaren in een workshop om deze later goed in onze eigen leerteams te kunnen inzetten.”

Maatwerktrajecten met een langere duur, eventueel gericht op BDB- of SDB-certificering

User story en uitleg

“Wij willen ons als team graag verder professionaliseren als leerteambegeleiders. We denken aan een intern traject van 4 of 5 dagdelen. Een paar van ons zouden willen opgaan voor het assessment onderwijs uitvoeren (BOU of SOU).”

Opstarten en/of begeleiden van intervisie

User story en uitleg

“Wij merken dat het begeleiden van leerteams veel van de leerteambegeleiders vraagt. Het lijkt ons goed als we begeleide intervisiebijeenkomsten hebben waarbij we systematisch aan collegiale uitwisseling doen. Kunnen wij hierbij ondersteund worden?”

“We willen als team samen blijven leren van elkaar. Daar hoort voor ons intervisie bij. We zoeken ondersteuning om een intervisiebijeenkomst voor ons team te begeleiden, zodat we het daarna zelf kunnen doen.”

Begeleiden van ontwerp naar uitvoeren

User story en uitleg

“We zijn bezig met het herontwerpen van onze opleiding. We willen met het leerteam aan de slag en we hebben globaal een idee wat we daarmee willen. Graag zouden we daar nog een nadere invulling aan willen geven en we zoeken iemand die ons denkproces kan ondersteunen.”

“We zijn ervan op de hoogte dat er in de HU een visie is waarin leerteams centraal staan. We zouden willen onderzoeken wat het leerteamleren inhoudt en wat we daarmee kunnen binnen ons curriculum. Wie kan samen met enkele teamleden een studieochtend over dit onderwerp verzorgen?”

Individuele mogelijkheden

Coaching

User story en uitleg
Hoe word ik een betere leerteambegeleider? Ik ben als expertdocent begonnen op de HU en word nu steeds meer ingezet als leerteambegeleider. Ik zou het wel fijn vinden als iemand met mee denkt hoe ik me verder kan ontwikkelen in deze nieuwe rol.

Ik voel me heel erg betrokken bij de studenten. Daar zitten mooie kanten aan, toch merk ik dat ze me hard kunnen raken. Ik wil graag coaching om te ontdekken hoe ik hier anders mee om kan gaan.

Als we het eens zijn over de opzet en de user stories, kunnen Minke en Maud nog kort uitleggen wat de ondersteuning inhoudt.

Beeldcoaching met behulp van videobeelden

User story en uitleg

“Ik vind lesgeven en/of groepen begeleiden heel erg leuk, maar als er groepen zijn die niet goed meedoen en minder initiatief tonen dan vind ik het lastig om daarmee om te gaan. Hoe zou ik dat kunnen aanpakken?”

“Ik ben nu een half jaar leerteambegeleider. Ik heb het idee dat het best goed gaat, maar voor minj gevoel doe ik eigenlijk maar wat. Werkt mijn manier van begeleiden wel voor de studenten?”

Thematische workshops (dagdeel)

User story en uitleg

“Ik werk met plezier als leerteambegeleider. Ik merk dat sommige leerteams goed lopen, maar andere leerteams helemaal niet. Ik zou wel wat meer grip willen krijgen op onderliggende groepsprocessen.”

“Ik merk dat ik nog vaak aan het sturen ben in mijn leerteambijeenkomsten en ik vraag me af hoe ik de studenten meer regie kan geven over hun leerproces en hoe ik kan bevorderen dat zij meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen studie.”

“Ik heb de toolbox met werkvormen gevonden, maar bij een paar heb ik nog geen goed beeld van hoe ze werken. Ik zou er een aantal zelf willen ervaren in een workshop om deze later goed in mijn eigen leerteams te kunnen inzetten.”

Deelname aan de Community Loopbaan & leerteam

HU-breed kan je vrijblijvend deelnemen aan de Community Loopbaan & leerteam. Via deze link lees je meer.