spoorkaart4

Toetsing

Toetsing in het hoger onderwijs is een actueel thema. Er wordt veel over geschreven, maar er leven ook veel vragen. Is de toets een goede toets? Bereik ik met de toets het gewenste leereffect? In hoeverre past de toets in het toetsprogramma? Op deze website kun je als docent meer informatie vinden over toetsing.