Toetsprogramma & -beleid

Toetsprogramma & -beleid

De toetskwaliteit binnen de HU is state of the art en gebaseerd op actueel en relevant onderzoek (evidence informed). Het toetsweb maakt inzichtelijk welke aspecten bij toetskwaliteit een rol spelen, hoe ze met elkaar samenhangen en hoe je de toetskwaliteit duurzaam kunt verankeren.

 

Toetsweb

Toetskwaliteit is van groot belang omdat toetsen worden gebruikt om verantwoorde beslissingen te nemen over studenten. Toetsen vormt daarmee de basis voor de borging van de kwaliteit van het HBO.

Leveren en borgen van toetskwaliteit

Belangrijk in onze kijk op toetskwaliteit is dat er een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen het leveren en het borgen van toetskwaliteit. Het leveren van toetskwaliteit is de verantwoordelijkheid van de opleidingsmanager. Het borgen van toetskwaliteit is de verantwoordelijkheid van de examencommissie.

Bronnen

T. van Schilt-Mol, D. Sluijsmans, M. Peters, F. de Beer, L. Jakobs (2016); De touwtjes in handen: toetskwaliteit in het hbo. In: Tijdschrift Onderwijsinnovatie. p.15-24.

Zelf aan de slag met ‘De toetsing getoetst’ op de website van de HAN.

D. Sluijsmans, D. Joosten-ten Brinke & T. Van Schilt-Mol (2015) Kwaliteit van toetsing onder de loep. Handvatten om de kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs te analyseren, verbeteren en borgen. Antwerpen-Apeldoorn: Garant