Flexibele toetsing

Flexibele toetsing

In de HU-visie op onderwijs en onderzoek (2022) zijn ontwerpdimensies opgenomen voor ons onderwijs. Eén van deze ontwerpdimensies is flexibele toetsing:

We creëren (rijke) leeromgevingen die gericht zijn op het leveren van een bijdrage aan talentontwikkeling en innovatie. En we maken gepersonaliseerd leren mogelijk.
Dit vraagt om een andere wijze van toetsen. In onze toetsing verschuift het accent van ‘leren om een toets te kunnen doen’ naar ‘een toets doen om ervan te leren’.
Studenten ontvangen betekenisvolle informatie over hun leeruitkomsten en testresultaten. Gedurende de opleiding is er volop ruimte voor (momenten van) zelfreflectie, evaluatie en feedback. Ze kunnen die informatie gebruiken voor het samenstellen van bijvoorbeeld een portfolio. Studenten kunnen zo’n portfolio vervolgens weer inzetten om aan te tonen dat bepaalde kennis en competenties ontwikkeld en aanwezig zijn. Landelijk vastgestelde eindkwalificaties geven aan welke resultaten uiteindelijk behaald moeten worden.

Op deze pagina verzamelen we de komende tijd informatie voor opleidingen die aan de slag willen met het onderwerp flexibele toetsing.

Bronnen

Hogeschool Utrecht, HU-visie op onderwijs en onderzoek (2022).