Toetscyclus

Toetscyclus

Toetscylus op papieren

Om kwalitatief goede toetsen te ontwikkelen, af te nemen en te evalueren wordt de toetscyclus gebruikt met de verschillende toetsfases. Validiteit, betrouwbaarheid, functies en condities zijn belangrijke kwaliteitsaspecten die in elke fase aan bod komen.

Binnen de HU streven we in principe naar leerwegonafhankelijke toetsing. Bij het ontwerpen van een toets betekent dit dat de leeruitkomsten leidend zijn. Daarmee maken onderwijsactiviteiten geen deel uit van een toets met een summatieve functie.

Toetsvragen en toetsopdrachten zijn zoveel mogelijk ontleend aan de beroepspraktijk. Professionals uit de beroepspraktijk worden hierbij betrokken door authentieke voorbeelden aan te leveren.