Toetscyclus

Constructie

Bij het construeren van de toets staat de vraag wat je van de student wilt horen, zien en/of lezen centraal. Deze stap bestaat uit verschillende deelstappen :

Deelstappen

Vierogenprincipe

Bij alle stappen uit de toetscyclus, zeker ook bij deze stap, is het vierogenprincipe belangrijk. Vraag feedback aan je collega’s op de toetsvorm, discussieer samen over de toetsmatrijs, stel samen toetsvragen op of buig je met je docententeam over het beoordelingsformulier.

Bronnen

Van Berkel, H., Bax, A. & Joosten-ten Brinke (2017) Toetsen in het hoger onderwijs (4de herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.