Toetscyclus

Communiceren en registreren

De vierde stap in de HU toetscyclus omvat het geven en bespreken van feedback naar aanleiding van de toetsresultaten, het bekendmaken en registreren van de toetsresultaten.

Communiceren over de toets: feedback en formatief toetsen

De toets is een belangrijk moment in het leerproces van de student. Je begeleidt de student richting de leeruitkomsten en dat doe je door met de student te bespreken/beschrijven waar hij nu staat en wat zijn huidige niveau is. Het beoordelingsformulier is daarbij een goede leidraad. Feedback is dus heel belangrijk.

Registreren

Als je de toets hebt nagekeken of afgenomen worden de studenten geïnformeerd en de resultaten geregistreerd. Bij een mondeling worden de resultaten nog dezelfde dag gegeven (OER artikel 37). Toetsresultaten moeten volgens de OER binnen de termijn van 15 werkdagen (3 weken) registreerd worden in Osiris.

Meer informatie

Bronnen

Bijkerk, L. (2015) Fase 6: Registreren en communiceren. In Bijkerk, L. (2015) Basis Kwalificatie Examinering in het hoger beroepsonderwijs. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.