Toetscyclus

Evalueren en verbeteren

Bij de stap ‘evalueren en verbeteren’ kijk je terug op het de toets, om vandaaruit verbeterpunten voor de volgende toetscyclus aan te wijzen. Je analyseert de toets vanuit twee perspectieven: kwantitatief en kwalitatief. Je vat je uitkomsten samen in het toetsdossier.

  1. Het kwantitatief analyseren van de toetsresultaten; het interpreteren van de analysegegevens en het op basis daarvan nemen van beslissingen over bijvoorbeeld het bijstellen van het lesplan of een instructie.
  2. Een kwalitatieve analyse van de toets. Je doet uitspraken over validiteit, betrouwbaarheid, functies en condities van de toets. Daarbij hoeft het niet altijd aan de kwaliteit van de toets te liggen, je kunt ook aanknopingspunten vinden om het onderwijs te verbeteren.

Op sommige opleidingen voert de toets- of examencommissie deze analyses uit. Bij andere opleidingen doet de cursuscoördinator dit, of gebeurt de toetsanalyse door docenten/examinatoren zelf.

Meer informatie

Bronnen

Bijkerk, L. (2015) Fase 7: Evalueren en verbeteren. In Bijkerk, L. (2015) Basis kwalificatie Examinering in het hoger beroepsonderwijs (2015). Houten Bohn Stafleu van Loghum.