Toetscyclus

Doelbepaling

Deze eerste stap gaat over de kaders waarbinnen je een toets construeert of waarin de toets is ingebed. In deze stap kijk je naar:

  1. De aansluiting van de toets bij het toetsbeleid van de opleiding en de bijdrage die je toets levert aan het bereiken van de eindkwalificaties zoals opgenomen in het beroeps- en opleidingsprofiel. Hierbij bepaal je ook de functies van je toets.
  2. De plaats van de toets in het toetsprogramma. Is er sprake van een beginnersniveau of is er sprake van een beginnend beroepsbeoefenaar? Denk hierbij aan de mate van complexiteit /zelfstandigheid /verantwoordelijkheid.
  3. Op basis van de te toetsen competenties of kerntaken en het toetsprogramma, formuleer je leeruitkomsten of leerdoelen.

Meer informatie

Bronnen

Van Berkel, H., Bax, A. & Joosten-ten Brinke (2017) Het toetsproces ontleed. In Van Berkel, H., Bax, A. & Joosten-ten Brinke (2017). Toetsen in het hoger onderwijs (4de herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.