Toetscyclus

Uitvoeren

De derde stap in de HU toetscyclus is het uitvoeren. De betrouwbaarheid en validiteit van het uitvoeren van de toets kan negatief beïnvloed worden door een aantal factoren, bijvoorbeeld: locatie, instructies, omstandigheden, examinatoren en hulpmiddelen.

Na de toetsafname volgt het beoordelen. Bij summatief beoordelen geven we antwoord op de vraag of het resultaat van het leren voldoende is of niet (beoordelen van het leren) en nemen daarbij een beslissing over het wel of niet toekennen van studiepunten of het wel/niet behalen van een diploma.

Bij formatief beoordelen gaat het om de vraag wat de student al wel goed beheerst en wat nog niet (beoordelen om te leren).Het belangrijkste doel van formatief beoordelen is het geven van een ontwikkeladvies.

 

Meer informatie

Bronnen

Bijkerk, L. (2015) Fase 4 Afnemen en beoordelen. In Bijkerk, L. (2015) Basis kwalificatie Examinering in het hoger beroepsonderwijs. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Van Berkel, H., Bax, A. & Joosten-ten Brinke (2017) Fasen in het toetsproces. In Van Berkel, H., Bax, A. & Joosten-ten Brinke (2017) Toetsen in het hoger onderwijs (4de herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.