Toetsprogramma & -beleid

Toetsbeleid

schema-kaders-1024x838

In het toetsbeleid leg je de afspraken en keuzes vast die zijn gemaakt over:
– het leveren en borgen van de toetskwaliteit;
– hoe toetsen bijdraagt aan het realiseren van de visie op onderwijs;
– de facilitering van toetsen in tijd, middelen en geld.

Het toetsbeleid vormt daarmee een samenhangend geheel van maatregelen en voorzieningen waarmee de toetskwaliteit en de visie op toetsen binnen een opleiding gerealiseerd kunnen worden. Het toetsbeleid wordt bijvoorbeeld voor een instituut geformuleerd.
Dit toetsbeleid is het vertrekpunt voor de vertaling naar de opleiding. Deze vertaling kan afhankelijk van de context van de opleiding verschillen.

Op basis van de keuzes en afspraken in het toetsbeleid kan het toetsprogramma ontwikkeld worden. Ook de inhoud, de vorm en de organisatie van toetsen zijn af te leiden van het toetsbeleid.

Meer informatie

Bronnen

Van Berkel, H., Bax, A. & Joosten-ten Brinke (2017) Toetsen in het hoger onderwijs (4de herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Het HU Toetskader (2017) /HU Assessment Framework