Toetsprogramma & -beleid

HU-kaders

Als je met toetsing aan de slag gaat, werk je bij de HU binnen de volgende kaders:

  • Het HU toetskader is een hogeschoolbreed document dat richting geeft bij het ontwikkelen van toetsbeleid, het toetsprogramma en de toetsen. Het HU toetskader is een uitwerking van de HU Onderwijsvisie. Vrijwel elk instituut heeft, vanuit het HU toetskader, een eigen toetsbeleid opgesteld. Je manager weet waar dit te vinden is.
  • ​OER staat voor Onderwijs- en Examenregeling. Het is de vertaling van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) naar onze hogeschool. In de OER vind je alle wet- en regelgeving, bijvoorbeeld over het bindend studieadvies, vrijstellingen en een extra tentamenkans. Per studiejaar is er een geldende OER. Hier kunnen veranderingen in zitten ten opzichte van het jaar ervoor.
Bijlagen