Toetsprogramma & -beleid

Kosten van toetsing

In het toetsbeleid doet de opleiding onder andere uitspraken over de bekostiging van het toetsen. Of het nu gaat om toetsbeleid, toetsprogramma of een individuele toets: zowel de ontwikkeling als de uitvoering daarvan kosten tijd en geld. Kosten die bij toetsing komen kijken, zijn op te delen in:

Ontwikkelkosten

  • toetsbeleid, toetsprogramma: zijn in principe eenmalig bij (her)ontwerp, vraagt jaarlijkse update.
  • individuele toets: afhankelijk van de toetsvorm eenmalig (bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een opdracht voor een beroepsproduct) of komen periodiek terug (bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een meerkeuzetoets).

Uitvoeringskosten

  • toetsorganisatie: kosten die nodig zijn voor het uitvoeren van de verschillende toetsen die onderdeel zijn het toetsprogramma van een opleiding en de kwaliteitszorg die daarbij hoort. Kostenposten waaraan gedacht kan worden zijn onder meer: surveillanten, huisvestingskosten, ICT-systemen (beheer, licentiekosten), kosten die gepaard gaan met de bescherming van privacy;
  • toetsafname: kosten zijn afhankelijk van de toetsvorm. Sommige toetsvormen kosten minder om te ontwikkelen (denk aan een beroepsproduct, stage, assessments: in principe alleen ontwikkelkosten), maar daarvan zijn de uitvoeringskosten hoger (inzet van meer mensen). Andere toetsvormen (bijvoorbeeld meerkeuzetoetsen) zijn goedkoper in de uitvoering (surveillanten bij afname, nakijken grotendeels geautomatiseerd), maar duurder in de ontwikkeling;
  • beoordelen: examinator kosten bij het afnemen en/of beoordelen van een toets (denk bijvoorbeeld aan nakijktijd, collegiaal overleg, afnemen van cgi’s, beoordelen van rapportages).

Kosten van kwaliteitszorg

Kosten die gepaard gaan met het leveren en borgen van toetskwaliteit. Vanuit het leveren van toetskwaliteit gaat het onder meer om kosten die gepaard gaan met toetsanalyse op alle niveaus (toetsprogramma, toets, toetstaken) en toetsdeskundigen die teams ondersteunen bij het ontwerpen en uitvoeren van de toetsing. Bij het borgen gaat het onder andere om de kosten van de examencommissie en/of toetscommissie. Ook kan gedacht worden aan kosten die vanuit leveren en/of borgen horen bij audits die worden uitgevoerd.