Toetscyclus

Feedback

Communiceren betekent meer dan alleen het geven van de toetsresultaten. Het gaat ook over de dialoog voeren over de toetsing en dat wordt vaak uitgedrukt in de begrippen feed-up, feedback en feed forward.

  1. Feed-up: naar welke einddoelen (opdracht, criteria) werkt de student toe?
  2. Feedback: waar staat de student nu?
  3. Feed forward: hoe kan de student voortgang (wat is de volgende stap) maken?

Informeer je studenten ook inhoudelijk over hun prestaties en doe je dat op zo’n manier dat studenten daar wat mee kunnen? Rijke feedback en feed forward geven is een kunst. Vaak is het effectief om studenten ook tijdens de lessen, feedback en feed forward te geven, bijvoorbeeld door middel van formatieve toetsing (bv. een proeftoets, het vooraf bespreken van opdrachten en beoordelingscriteria met studenten, of het gebruiken van peer assessment en zelf assessment).

Digitale middelen

Gradework is alleen geschikt voor eindbeoordeling. Andere systemen zijn wel geschikt voor tussentijdse feedback. Zo biedt testvision de optie om oefentoetsen te maken. Ook in Canvas kan dat. Daarnaast biedt Canvas uitgebreide feedbackmogelijkheden.

In Canvas kun je studenten elkaar (peer)feedback laten geven. Daarbij kan je ze een rubric laten gebruiken. Je kunt Canvas random laten bepalen wie aan wie feedback geeft, maar je kunt er ook voor kiezen dit als docent te bepalen.

Een andere interessante tool is feed pulse. Deze is gekoppeld aan Canvas. Hiermee kan de ontwikkeling van de student gevisualiseerd worden in smiley’s of huilies. De student is hier zelf in de lead. Als je dit als opleiding wilt gebruiken kun je contact opnemen met DLO via de helpdesk.

Materialen

Model feed-up, feedback, feed forward

Op de feedbacksite van de University of Edinburgh kun je veel praktische tips en tools vinden.

Joosten-ten Brinke, D., & Sluijsmans, D. (2017). Formatief toetsen. In: Van Berkel, B., Bax, A. & Joosten-ten Brinke, D. (2017). Toetsen in het hoger onderwijs (4de geheel herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Sluijsmans, D., Joosten-ten Brinke, D., & Van der Vleuten, C. (2013). Toetsen met leerwaarde. Een reviewstudie naar de effectieve kenmerken van formatief toetsen. Reviewstudie uitgevoerd in opdracht van en gesubsidieerd door NWO-PROO.

Jonsson, A. (2013). Facilitating productive use of feedback in higher education. In: Active Learning in Higher Education. Vol. 14, issue 1. https://doi.org/10.1177%2F1469787412467125