Toetscyclus

Beroepsproduct

Beroepsproducten zijn diensten of producten die een professional moet kunnen leveren in het uitoefenen van zijn beroep (Losse, 2016). Deze diensten of producten laten prestaties zien en zijn daarom bruikbaar voor beoordeling.

Volgens Losse (2016) zijn er vijf typen beroepsproducten (zie figuur 1):

  1. Analyse; een samenhangende ontleding van een vraagstuk dat dient tot inzicht. Voor sommige analyses is onderzoek nodig en andere analyses volstaan met het aanleveren van een berekening.
  2. Advies; wat kan de opdrachtgever het beste doen om een situatie te veranderen/verbeteren? Het kenmerkende is dat het stelling neemt.
  3. Ontwerp; visuele/schematische weergave van een product of interventie.
  4. Fabricaat; concreet fysiek/digitaal eindproduct dat de eindgebruiker functioneel kan inzetten. Het is het maakproces en voegt iets toe aan de kwaliteiten die in het ontwerp zijn vastgelegd.
  5. Handeling; handelen is professioneel gedrag tegenover belanghebbenden (klanten, patiënten, publiek, leerlingen, organisaties). Het kenmerkende is een dienstverlenend of interactief aspect en gaat gepaard met een verscheidenheid aan praktische vaardigheden.

Figuur 1 Typologie van beroepsproducten (Losse, 2016)

De typen beroepsproducten kunnen verschillen per opleiding; in het ene beroep kan het een eindproduct zijn terwijl dat in een ander beroep een tussenproduct is.

Wanneer gebruik je een beroepsproduct?

Beroepsproducten vormen een belangrijk onderdeel van het leerwegonafhankelijk toetsen. Met behulp van beroepsproducten kunnen studenten aantonen dat zij de leeruitkomsten hebben behaald. De beschrijving van de leeruitkomsten geeft studenten zicht op welke passende beroepsproducten zij kunnen aanreiken en de toetsvorm moet de ruimte bieden aan studenten om deze beroepsproducten in te brengen voor de beoordeling (Van Berkel, Bax & Joosten-ten Brinke, 2017).

Beroepsproducten lenen zich ook goed voor het beoordelen van onderzoekend vermogen van de student. Onderzoekend vermogen is namelijk een middel voor kwalitatief goede beroepsproducten (Losse, 2016).

Wil je meer weten over het beoordelen van Beroepsproducten in GradeWork? Download dan onderstaand pdf-bestand.

Digitale middelen

Binnen Canvas kun je via de functie ‘opdrachten’ een inlevermogelijkheid aanmaken voor beroepsproducten, zodat studenten elkaar feedback kunnen geven (of van de docent feedback ontvangen). Je kunt daarbij de feedback vrij laten, of meer sturen door een rubric toe te voegen. De opdrachten binnen Canvas zijn vooral bedoeld om te oefenen (formatieve functie).

Voor summatieve toetsen kun je GradeWork (link volgt van Wanda) gebruiken. Hier is peerfeedback niet mogelijk. Wel kun je hier beoordelingsformulieren digitaal aanmaken, ook in de vorm van rubrics.

Bronnen

Klarus, R., Peeters, A. & Joosten-ten Brinke, D. (2017) Toetsen en valideren van leeruitkomsten in flexibel onderwijs. In Van Berkel, H., Bax, A. & Joosten-ten Brinke, Toetsen in het hoger onderwijs (4de herziene druk, pp. 95-107). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Losse, M. (2016) De relevantie van onderzoekend vermogen. Thema Hoger onderwijs, 2016 (1), 57-62.

Bijlagen