Toetscyclus

Procesverslag

In een procesverslag geeft de student een beschrijving van de activiteiten die hij/zij heeft uitgevoerd op weg naar het resultaat. Daarbij legt de student het verband uit tussen (Hendriks & Schoonman, 2006):

  • de oriëntatie op het probleem
  • de analyse van deelproblemen
  • het genereren van oplossingsalternatieven; hoe is de student met bepaalde problemen omgegaan
  • maken van een keuze
  • uitproberen in de praktijk

Wanneer gebruik je een procesverslag?

Een procesverslag is vooral van belang indien meerdere studenten hebben samengewerkt aan een bepaalde opdracht en iedere student deeltaken heeft  uitgevoerd. Door de activiteiten van iedere individuele student helder te maken en daarop te reflecteren, kan een oordeel worden gevormd over het aandeel van iedere afzonderlijke student in het tot stand komen van het resultaat (Hendriks & Schoonman, 2006).

Een procesverslag komt ook voor bij individuele opdrachten zoals bijvoorbeeld in een stage of bij het afstuderen. Dan is het doel om inzicht te krijgen in de persoonlijke ontwikkeling van de student doordat de student zijn leerproces inzichtelijk maakt.

Digitale middelen

Binnen Canvas kun je via de functie ‘opdrachten’ een inlevermogelijkheid aanmaken voor procesverslagen, zodat studenten elkaar feedback kunnen geven (of van de docent feedback ontvangen). Je kunt daarbij de feedback vrij laten, of meer sturen door een rubric toe te voegen. De opdrachten binnen Canvas zijn vooral bedoeld om te oefenen (formatieve functie).

Voor summatieve toetsen kun je GradeWork (link volgt van Wanda) gebruiken. Hier is peerfeedback niet mogelijk. Wel kun je hier beoordelingsformulieren digitaal aanmaken, ook in de vorm van rubrics.

Als het om een procesverslag gaat ten behoeve van het eindassessment van de opleiding, dan kun je gebruik maken van ONSTAGE (link volgt).

Bronnen

Hendriks, P. & Schoonman, W. (2006). Handboek assessment. Assen: van Gorcum.