Oriëntatietraject op promoveren

Het oriëntatietraject op promoveren wordt gefaciliteerd door het Teaching & Learning Network. Dit traject is bedoeld voor alle HU-medewerkers die zich willen oriënteren op promotieonderzoek.

De deadline voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek is 4 weken vooraf.

Doelgroep

Dit traject is bedoeld voor alle HU-medewerkers die zich willen oriënteren op promotieonderzoek. Deelnemers hoeven op dit moment nog geen plek te hebben binnen een lectoraat/kenniskring of een aanstelling als docent binnen een instituut.

Inhoud traject

Doelstellingen van het traject zijn:

 • Dat deelnemers zich een concreet beeld kunnen vormen van het doen van een (promotie)onderzoek bij een lectoraat van de HU en op basis hiervan kunnen beslissen of een promotieonderzoek wel/niet passend is binnen de eigen professionele ontwikkeling.
 • Indien van toepassing deelnemers te coachen bij het uitstippelen van een route richting een promotie en daarvoor de eerste acties uit te zetten zoals bijvoorbeeld gesprekken met een lector, hoogleraar of praktijkpartners.
 • Deelnemers een goed zicht te geven op het eigen onderzoekende vermogen in relatie tot praktijkgericht onderzoek en waar nodig dit verder te ontwikkelen.

Om de gestelde doelen te behalen, is vanaf de start van het traject de centrale activiteit het uitvoeren van een eerste verkenning van een praktijkkwestie waarin de deelnemer geïnteresseerd is. In deze eerste verkenning komen alle basisvaardigheden aan de orde die nodig zijn bij het uitvoeren van een praktijkgericht onderzoek. Tijdens de bijeenkomsten is er veel tijd en ruimte voor reflectie op de eigen ervaringen en de betekenis daarvan.

Praktische informatie

 • Kosten: €1100,- per deelnemer
 • 8 bijeenkomsten op donderdagochtend (9.30 – 12.30)
 • Tijdsbesteding: 1 dagdeel per week (80 uur).
 • Aantal deelnemers min 5 – 10
 • Aanmelden intakegesprek uiterlijk 4 weken voor aanvang bij patricia.brouwer@hu.nl en marlies.welbie@hu.nl
 • Definitieve aanmelding via het Ontwikkelportaal 2 weken voor start
 • Betaling via interne doorbelasting
 • aanwezigheid verplicht

aanvullende informatie PNIL (personeel niet in loondienst)

Trainingsschema

Voor het actuele aanbod klik hier.

Contact

Inhoudelijke vragen: patricia.brouwer@hu.nl en marlies.welbie@hu.nl  Praktische vragen: TLN-administratie@hu.nl