Prepromotietraject

PREPROMOTIETRAJECT


Ook dit studiejaar gaat er op 12 oktober 2023 weer een pre-promotietraject van start, gefaciliteerd door het Teaching & Learning Network. Dit traject is voor HU-medewerkers die een subsidieaanvraag voor een PhD-traject gaan schrijven. De deadline voor het indienen van die aanvraag moet tussen de 6 maanden en één jaar na de start van het pre-promotietraject liggen. De deadline voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek is 4 weken voorafgaand aan de start van het traject.

 

Doelgroep  
Het pre-promotietraject richt zich op HU-medewerkers aan de slag gaan met het schrijven van een subsidieaanvraag voor hun promotietraject (bijv. een promotievoucher of NWO promotiebeurs) en voornemens zijn om deze tussen de 6 maanden en een jaar na de start van het pre-promotietraject in te dienen. Zij dienen dit in opdracht van een lector en/of hoogleraar te doen. Ook deelnemers van buiten de HU zijn welkom, maar HU medewerkers hebben voorrang.

In het traject worden ze als leerteam van maximaal acht deelnemers gecoacht op het praktijkgericht vormgeven van het waarmee de lector/hoogleraar een subsidieaanvraag kan doen. Om uit het pre-promotietraject te kunnen halen wat erin zit dient het traject minimaal 6 maanden voor de geplande indiendatum gestart te worden. De coaching wordt gedaan vanuit de methodiek ‘Cirkelen rond je onderzoek’, dat ontwikkelt is binnen het lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek en richt zich op de verkenning van het praktijkvraagstuk, het afbakenen van het onderzoek door te focussen op één of enkele kennishiaten, het stellen van doorwerkingsdoelen voor praktijk, onderwijs en wetenschap, het uitdenken van op te leveren (deel)producten, het verkennen van noodzakelijke randvoorwaarden en haalbaarheid van de ideeën, het formuleren van onderzoeksvragen en het ontwikkelen van het onderzoeksdesign met bijbehorende methoden en het schrijven van het uiteindelijke onderzoeksvoorstel. De achtergrond, praktijkgerichte onderzoekservaring van de deelnemer en de mate waarin diens onderzoeksidee al vorm heeft gekregen wordt in kaart gebracht door middel van een individueel intakegesprek dat bij de start van het traject gevoerd wordt.

Inhoud traject
In het traject geven wij een impuls aan het denk-, onderzoeks- en schrijfproces van de deelnemers. We besteden veel aandacht aan de praktijkgerichtheid van een promotieonderzoek in een hbo-context en coachen de deelnemers in de rol van promovendus. Naast de inhoud van het onderzoeksvoorstel en de uiteindelijke aanvraag is daarom ook aandacht voor de rol van promovendus, het combineren van pomoveren met andere werkzaamheden en de relatie tussen promovendus en begeleiders.

Praktische informatie

  • Kosten: PIL (personeel in loondienst HU) €1650,- per deelnemer, PNIL (personeel niet in loondienst HU) € 1950,- per deelnemer.
  • 6 bijeenkomsten op donderdagochtend (9.30 – 12.30).
  • Individuele coaching (maximaal 8 uur) .
  • Tijdsbesteding: 1 dag per week (160 uur).
  • Aantal deelnemers  5 – 8.
  • Aanmelden intakegesprek uiterlijk 4 weken voor aanvang bij Patricia.Brouwer@hu.nl PNIL tevens aanvragen inschrijfformulier bij TLN-administratie@hu.nl
  • Definitieve aanmelding via het Ontwikkelportaal 2 weken voor start.                          PNIL aanmelding via inschrijfformulier TLN.
  • Betaling via interne doorbelasting.                                                                                            PNIL Betaling via factuur.
  • Bij de toekenning van een promotievoucher is het een eis dat de kandidaat een vast contract heeft bij een instituut van de HU.

Inhoudelijke vragen: Patricia.Brouwer@hu.nl Praktische vragen: TLN-administratie@hu.nl Zie voor meer informatie over het over het pre-promotieonderzoek hier en voor het totaal aanbod van professionalisering van TLN de website www.tln.hu.nl.

Tijdsinvestering

Het kunnen doen van onderzoek vraagt zogenaamd ‘trage’ tijd. Dat wil zeggen dat deelnemers dagdelen beschikbaar moeten hebben waarin er ruimte is om te kunnen ‘slenteren’ en ergens echt in te duiken. De uitvoering van een promotieonderzoek naast een baan als docent vraagt als vaardigheid het kunnen blokken van momenten in de agenda en dat ‘bewaken’. Om die reden willen we deelnemers aan het Pre-promotietraject aanraden om op minimaal twee dagdelen van minimaal vier uur aaneengesloten werken per week te rekenen. Daarnaast vragen we deelnemers expliciet om bij alle groepsbijeenkomsten aanwezig te zijn.

 

De trainingsdata zijn als volgt:

           
Naam Datum Tijd van Tijd tot Docent
Bijeenkomst 1 12-10-2023 9.30 12.30 Patricia Brouwer
Bijeenkomst 2 2-11-2023 9.30 12.30 Patricia Brouwer
Bijeenkomst 3 23-11-2023 9.30 12.30 Patricia Brouwer
Bijeenkomst 4 14-12-2023 9.30 12.30 Patricia Brouwer
Bijeenkomst 5 11-1-2024 9.30 12.30 Patricia Brouwer
Bijeenkomst 6 1-2-2024 9.30 12.30 Patricia Brouwer
Naam Datum Tijd van Tijd tot Docent
Bijeenkomst 1 29-2-2024 9.30 12.30 Patricia Brouwer
Bijeenkomst 2 14-3-2024 9.30 12.30 Patricia Brouwer
Bijeenkomst 3 4-4-2024 9.30 12.30 Patricia Brouwer
Bijeenkomst 4 16-5-2024 9.30 12.30 Patricia Brouwer
Bijeenkomst 5 30-5-2024 9.30 12.30 Patricia Brouwer
Bijeenkomst 6 13-6-2024 9.30 12.30 Patricia Brouwer

*Voor een actueel overzicht van de trainingsdata raadpleeg het trainingsschema op de website van TLN.