Toepassing van de game Waanzinnig in de praktijk

Toepassing van de game Waanzinnig in de praktijk

Als eerste logopediste van het consortium van ZINnig heeft Rianne Dommisse van de Logopediepraktijk Oude Tonge de ontwikkelde behandelmethode uitgeprobeerd. Hieronder haar ervaringen.

Tijdens de laatste consortiumbijeenkomst op 9 maart werd de Serious Game en het concrete materiaal uitgebreid toegelicht. Ik werd enthousiast en was vooral heel benieuwd hoe de game zou bevallen. We zouden de week daarna gaan starten en mijn twee 7-jarige testpersonen uit groep 3 hadden er alvast veel zin in! Tja, en toen gooide het coronavirus roet in het eten en moest er tot nader bericht gewacht worden met testen, helaas!

Toen er eindelijk weer mogelijkheden waren om kinderen in de praktijk te ontvangen had ik vooral veel zin om de game uit te gaan proberen. Na overleg met Inge en Vera mochten we starten!

De twee jongens waren al een beetje bekend met het principe van de Metataalblokjes en dat was voor een vlotte start van de game wel handig. Het thema: opruimen van de aarde, sprak hen meteen aan. Het bouwen van zinnen, de bewegende machientjes en de overzichtelijke hoeveelheid te oefenen zinnen was leuk! In de praatplaat waren grappige situaties te zien.
Super enthousiast werden de 7-jarigen van de beloning. Nieuwe schoonmaakmachines; als je erop klikt veranderen ze van kleur en worden ze groter! Hoe meer je er verdient, hoe meer er van de aarde zichtbaar wordt. Zo komen er opeens een meer en een rivier bij.

Hoe de game eindigt weten we niet…. Na 4 sessies proberen is de test voorbij, jammer.

Als logopedist is zinsbouw oefenen met een game voor mij nieuw en verfrissend.
Je kunt op een overzichtelijke snelle manier het soort zinnen dat je wil oefenen instellen (aantal zinsdelen, soort zin (mededelende zin/vraagzin/neven- en onderschikking), woordvolgorde). De verschillende zinsdelen zijn duidelijk weergegeven door middel van kleur, vorm en beweging (het werkwoord heeft bewegende tandwielen). De game kan zo prima thuis ingezet worden als huiswerk.
De zinnen zijn al redelijk goed te lezen voor een kind van groep 3 met E3 leesniveau.
De gebruikte plaatplaten zijn aantrekkelijk.

Soms is 10 zinnen maken voor een beloning een pittige hoeveelheid binnen één behandeling. Je zal zeker in het begin wel de tijd moeten nemen om goed met de game te kunnen werken.
Tijdens het testen ontdekten we verschillende, soms storende, foutjes en ook wel een paar discussiepunten. We realiseerden ons ook dat er zo ongelofelijk veel tijd en energie gaat zitten in het maken van een goedwerkende game. Het is leuk om hieraan een steentje bij te dragen!
Voor de 7-jarige testers mag er wel snel doorgewerkt worden met ontwerpen, dan kunnen ze de game uitspelen!