Hybride Onderwijs POC resultaten & vervolg

Hybride Onderwijs POC resultaten & vervolg

In mei zijn we gestart met de Proof Of Concept Hybride Onderwijs, de POC is succesvol afgerond en behandeld in regiegroep HUDIO.

Hybride onderwijs kan een onderdeel zijn van Blended Learning. Waar Blended learning gaat over “de mix van verschillende leervormen, zoals klassikale training en e-learning” (bron: https://mycademy.com/site/blended-learning/) is hybride onderwijs specifieker:

“Regelmatig wordt er aan een deel van de studenten in het klaslokaal lesgegeven, terwijl een ander deel de les online volgt. We spreken van hybride onderwijs: het verzorgen van onderwijsactiviteiten voor studenten waarvan op hetzelfde moment (synchroon) een deel offline en een deel online aanwezig is.” (bron: https://husite.nl/tln/online-beroepsonderwijs/hybride-onderwijs/)

Samen met deelnemende docenten en studenten zijn er twee testopstellingen geëvalueerd. De belangrijkste conclusies op een rij:

  1. Online aanwezige studenten voelen zich in een hybride lokaal met vaste opstelling meer betrokken bij de les, dan in een hybride les zonder vaste apparatuur.
  2. Er is een gebruiksvriendelijke, vaste technische opstelling bepaald, bestaande uit een extra beeldscherm waarop de online aanwezige studenten zichtbaar zijn, microfoons zodat alle aanwezigen elkaar kunnen verstaan, een camera waarmee fysiek aanwezigen en docent in beeld worden gebracht, speakers om de online aanwezigen te kunnen verstaan en een Teams-touchscreen voor aansturing van de apparatuur. Er worden van deze lessen géén opnamen gemaakt.

Vervolg
De resultaten uit de eerste POC vragen om een verdere verdieping. Een tweede fase POC hybride onderwijs zal met drie instituten plaatsvinden en zal starten in het najaar. Hierin komen de volgende onderwerpen verder aan bod: flexibilisering, pedagogiek, gemeenschapsvorming, beleid en didactische visie. In de komende weken worden alle instituten verder geïnformeerd over de verdere mogelijkheden qua technische en ondersteunende diensten.

Bestaande mogelijkheden voor het geven van online & hybride onderwijs:

  1. Hoorcolleges: vanuit élke collegezaal kan een livestream en/of opname verzorgd worden (aanvraag via HUvideo), eventueel in combinatie met een chat via Teams of Canvas.
  2. Voor een live demonstratie/webinar aan grote groepen studenten kan vanaf elke gewenste locatie door docenten zelf een Teams Live Event georganiseerd worden. Meer informatie over proces en aanvraag op DigitaleHU.
  3. Kennisoverdracht: maak een kennisclip. TLN geeft didactisch adviesHUVideo kan praktisch ondersteunen.
  4. Klaslokaal: gebruik extra webcam en/of microfoon, deze zijn verkrijgbaar via het instituut en/of de uitleenmuur.

Bekijk ook eens de site van TLN over hybride onderwijs: https://husite.nl/tln/online-beroepsonderwijs/hybride-onderwijs/ 

Bekijk ook eens de site van Team Media over het gebruik van video in het onderwijs: https://huvideo.hu.nl