Keuzes maken in een veranderende omgeving: Denkkader Blended Onderwijs

Keuzes maken in een veranderende omgeving: Denkkader Blended Onderwijs

Please find the English version of the framework at the bottom of this page.

Midden in de hectiek van studieafronding op online wijze, worden we ook geacht het onderwijs van Periode A te bedenken, te organiseren en te plannen. Waar in 2019 deze zekerheden vanaf februari in ACO gepland konden worden, hebben we nu te maken met veel onzekerheden. Zoals hoeveel onderwijs mogen en kunnen we op de HU geven? En hoe gaan we dat vormgeven?

Als hulpmiddel is daarom het denkkader Blended Onderwijs ontwikkeld. Het denkkader biedt onze instituten en opleidingen handvatten ten aanzien van de slimme herstart. Hierin zijn zowel kaders voor het management meegenomen wat betreft bijvoorbeeld capaciteit op de HU, en kaders voor zaken als roostering en het prioriteren van bepaalde groepen studenten. Deze kaders benadrukken dat we vooral flexibel moeten zijn en denken; de variabelen waarop onderwijs(logistiek) moet worden vormgegeven zijn namelijk komende tijd onderhevig aan verandering.

Denkkader voor flexibel online onderwijs

Allereerst wordt toegelicht waarom het belangrijk is dat (een deel van) ons onderwijs aangepast wordt; online onderwijs vereist immers een andere vormgeving, en vaak ook bijvoorbeeld andere werkvormen en didactiek. Daarna wordt benadrukt dat het belangrijk is om uit te gaan van je leeruitkomsten en (alternatieve) toetsing. Ook wordt benoemd dat het belangrijk is om kritisch na te denken of je contacttijd, oftewel de verhouding tussen synchroon en asynchroon onderwijs.

denkkkader banner

Praktische bijlages

Aanvullend op het kader hebben TLN en DLO een bijlage geschreven met daarin specifieke tips over tooling en casussen. Deze begint met een stroomschema helpt je om keuze te maken in tooling voor afstandsonderwijs. In dit stroomschema zijn ook een aantal links opgenomen naar video’s die je kunnen helpen om bijvoorbeeld break-out sessions te organiseren, of een instructievideo op te nemen.

Om een idee te geven van hoe de uitkomsten van de stroomschema’s er vervolgens in lesvorm uit zouden kunnen zien zijn een aantal casussen uitgewerkt. Hier wordt bijvoorbeeld een hoorcollege geschetst zoals we het gewend zijn, om vervolgens aan te geven hoe dit online zou kunnen worden vormgegeven.

Ontdek ook online werkvormen uit het Didactisch kader van de HVA voor nuttige tips. En natuurlijk onze eigen kennisclips op TLN.HU.nl

Vragen en ondersteuning

Heb je na het doornemen van het denkkader nog vragen of heb je ondersteuning nodig? Ontdek hier  waar je meer informatie kunt halen.

Bijlagen

Liever in een video? In onderstaand filmpje bespreken Theo van den Bogaart en Irene van der Spoel het denkkader, waarin praktische toepassingen en achtergrondinformatie wordt gegeven.