Proof of concept: interactie in je (online) lessen met Wooclap 

Proof of concept: interactie in je (online) lessen met Wooclap 

Sinds de plotse en inmiddels langdurige omschakeling naar grotendeels online onderwijs uiten steeds meer docenten behoefte aan applicaties die helpen bij het online contact. Met camera’s die uit staan, of 25 studenten waarvan er maar een paar tegelijk goed in beeld kunnen zijn, bij het praten tegen je eigen powerpointpresentatie: docenten zijn op zoek naar feedback van hun studenten. Volgen ze de instructie? Landt de kennis? Hoe zitten ze erbij vandaag? Wat zijn hun ideeën over een bepaald onderwerp? En hoe geef je als docent feedback aan de studenten? De HU biedt nu tijdens een proof of concept een tool aan om online interactie te ondersteunen en verrijken: Wooclap. 

Er zijn veel tools op de markt die het uitvragen en geven van feedback kunnen ondersteunen en interactie tussen studenten bevorderen. Een hoop docenten maakten tot nu toe gebruik van gratis (beperkte) versies die online worden aangeboden. De HU biedt er vanaf nu één aan die veilig en onbeperkt gebruikt kan worden: Wooclap.
Er is al een hoop mogelijk om online interactie te faciliteren. 
De chatfunctie in MS Teams wordt hier natuurlijk al voor gebruikt. Maar er zijn ook applicaties die reacties van groepen deelnemers aan bijeenkomsten op een mooie, gemakkelijke en duidelijke manier kunnen opvragen. Dit zijn zogenaamde audience-response-applicaties. Na een marktverkenning kwam Wooclap naar voren als een goede kandidaat om te voorzien in deze behoefte. Een jaar lang kunnen alle docenten, maar ook andere medewerkers van de HU deze applicatie naar eigen behoefte en inzicht inzetten, tijdens online colleges, maar ook tijdens fysieke bijeenkomsten, of online teamvergaderingen.

Hoe ga ik aan de slag met Wooclap?

Heb je interesse in het gebruik van deze tool? We hebben allerlei informatie voor je op een rij gezet in de FAQ van de digitale leeromgeving (ook te benaderen via het vraagteken in Canvas en de HU-community Online Onderwijs & Onderzoek in MS Teams). Zo vind je daar een beschrijving van de tool, antwoord op de vraag hoe een proof of concept ons gaat helpen de waarde van Wooclap voor de HU te onderzoeken en informatie over gebruikersondersteuning en de werking van Wooclap. Een aantal zaken zijn we nog aan het onderzoeken, zoals een mogelijke integratie met Canvas, PowerPoint en Microsoft Teams. In de loop van de komende weken zullen we berichten over de bevindingen en nieuwe mogelijkheden. Wil je gewoon snel aan de slag? Volg dan dit kleine stappenplannetje:

Nu ken je zo’n beetje de praktische kant van Wooclap bij de HU. Maar ict-inzet in onderwijs is niet zomaar van toegevoegde waarde. Lees hieronder meer over de didactische mogelijkheden en valkuilen bij het gebruik van een applicatie als Wooclap.

Twee voorbeelden uit de onderwijspraktijk: het gebruik van de brainstormfunctie

Rolinka Wachtmeester-Schippers, docent Life Sciences bij Institute for Life Sciences & Chemistry, zet Wooclap al in tijdens haar colleges.  Zij deelde met ons twee voorbeelden van hoe zij de applicatie gebruikt om te brainstormen met studenten. 

De brainstormfunctie is vergelijkbaar met een opdracht waarbij je de antwoorden van de klas op een bord of flipover verzamelt en organiseert. Je kunt als docent vooraf één of meerdere categorieën aanmakenDe studenten zien in hun scherm de antwoorden van medestudenten niet. Als docent kan je dus beslissen wanneer je het eindresultaat laat zien.  

Je kunt je studenten drie vragen voorleggen om voor zichzelf te beantwoorden en individueel in Wooclap in te vullen, bijvoorbeeld: 1) wat zijn jouw verwachtingen van dit leerteam?, 2) Wat zou je daarin graag willen?, 3) Wat heb je daarvoor nodig?. Door het groepsoverzicht nog niet te tonen, stimuleer je dat ze hun eigen ideeën opschrijven en niet worden beïnvloed door de mening van hun medestudenten. Het resultaat is een mooi overzicht van verwachtingen en afspraken die de studenten zelf hebben aangedragen 

Een andere mogelijkheid is het gezamenlijk maken van een overzichtstabel van de leerstof (zie afbeelding 1 hieronder)In het voorbeeld moesten de studenten acht verschillende technieken om hersenactiviteit te meten met elkaar vergelijkenIn deze situatie kan je de brainstorm direct tonen, zodat studenten elkaar kunnen aanvullen. Het resultaat kan na afloop klassikaal worden besproken en als Excel bestand worden gedownload om te delen met de studenten. 

Brainstormen kan natuurlijk zowel individueel als in kleine groepen d.m.v. breakout rooms waarin je dezelfde Wooclap link deelt. In het voorbeeld van de overzichtstabel kan je de meettechnieken verdelen over de subgroepen om samenwerking tussen studenten te stimuleren. 

Wooclap voorbeeld

Afbeelding 1: voorbeeld van het gebruik van de brainstormfunctie in het onderwijs.

Van theorie naar praktijk

Geïnspireerd geraakt om ook voor het eerst met Wooclap te gaan werken? Ga dan naar dit informatie-item om snel aan de slag te kunnen.

Werkte je al met (gratis) tools om interactie te stimuleren, zoals Mentimeter, Padlet, Kahoot, Socrative, Nearpod, LessonUp, of Aha Slides; stap dan nu over naar Wooclap. Deze tool is een veilig alternatief, waarvoor de HU afspraken heeft gemaakt met de leverancier over het verwerken van persoonsgegevens. Privacy, veiligheid en ongelimiteerd gebruik van alle mogelijkheden van de applicatie zijn daarmee voor iedereen van de HU geregeld. Zie dit informatie-item voor meer informatie over alle functionele mogelijkheden van Wooclap.

We wensen jullie vanuit DLO en TLN veel succes en vooral ook plezier met het verkennen van Wooclap en haar toepassingsmogelijkheden!