Webcams vanaf 10 september beschikbaar

Webcams vanaf 10 september beschikbaar

Internationale run op webcams

De maatregelen vragen om creatieve oplossingen om onderwijs te geven. Zo worden lessen verspreid over diverse lokalen (om de 1,5m te waarborgen). Als docent moet je jezelf dan eigenlijk 3x klonen… Als alternatief bieden we webcams en jabra’s aan om jezelf te streamen in de andere lokalen. Een student kan zijn computer aan het presentatiescherm hangen OF studenten luisteren (met headsets) via hun eigen laptop.

Via een Teams meeting kan de docent dan zichzelf goed in beeld brengen en ook instructies geven middels demonstratie. De webcam zorgt dat de docent en de eventuele attributen goed in beed zijn en de Jabra zorgt voor goede audio. Door Teams te gebruiken kunnen studenten die thuis met een snotneus zitten, ook de les (gedeeltelijk) volgen.

De zomer hebben we onderzoek gedaan naar webcams die makkelijk in gebruik zijn, direct met MS Teams en Skype werken. Helaas is er een internationale run op webcams en duurt de levering langer dan verwacht. Vanaf 10 september zijn de webcams beschikbaar via de uitleenmuur / receptie op alle locaties op de USP en HUA.