Wie zijn wij?
Zo zijn wij georganiseerd

Zo zijn wij georganiseerd

Het Netwerk Diversiteit & Inclusie bestaat een rijke schakering aan mensen die diversiteit en inclusie een warm hart toedragen en aandacht hiervoor uitdragen binnen en buiten de HU. Binnen het netwerk zijn zeven commissies aan de slag met ieder een eigen aandachtsgebied waarbinnen ze een verandering proberen te realiseren. De commissies gaan gesprekken aan, proberen te kijken waar mooie kansen liggen, ontwikkelen daartoe activiteiten, delen inzichten en mooie ervaringen en proberen zo onze missie en visie een stapje dichterbij te brengen. De commissies bestaan uit studenten en medewerkers en staan altijd open voor iedereen binnen de HU die zich tijdelijk of voor een langere tijd willen aansluiten.

Daarnaast zijn er vele bestaande initiatieven binnen de HU, die zich met veel inzet en betrokkenheid richten op een specifiek onderwerp op het gebied van diversiteit en inclusie. Deze initiatieven vinden via het netwerk een extra podium om hun boodschap en activiteiten uit te dragen. De commissies en initiatieven versterken elkaar waar dat kan.

Om de verbinding binnen het Netwerk D&I te faciliteren en actief te houden is een drietal ‘Aanjagers’ aangesteld, bestaande uit de voorzitter Ruben van der Weijden, de Diversity Officer Elena Valbusa en studentvertegenwoordiger Sjamaani Berghout.

enEnglish