Interdisciplinair Honoursonderwijs

Interdisciplinair Honoursonderwijs

Het initiatief

Er is behoefte onder studenten om honoursonderwijs ook te organiseren over de grenzen van de opleidingen en instituten heen. Dit initiatief wil interdisciplinair honoursonderwijs (verder) ontwikkelen. Een daarbij aangesloten honourscommunity geeft inhoud aan deze ontwikkeling en biedt een platform voor studenten om kennis uit te wisselen en elkaar verder te helpen met hun ontwikkeling.

Gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid

Door samen te leren in interdisciplinaire trajecten/projecten waar je zelf voor hebt gekozen of die je zelf in co-creatie met docenten hebt vormgegeven, ben je betrokken en enthousiast en ontstaat er binding met je even gemotiveerde medestudenten. Naast inhoudelijke leertrajecten is er ook ruimte voor evenementen (gastsprekers, excursies, filmavond, debat over actueel thema) en netwerksessies waar studenten over instituten heen elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Studenten krijgen veel ruimte om beide soorten activiteiten flexibel in de gemeenschap vorm te geven. Als studenten eigenaar worden van de activiteiten, vergroot dat de betrokkenheid en het gevoel van trots, op zichzelf en op de HU.

De Honours Community bevordert met haar doelen twee belangrijke voorwaarden voor studentsucces, namelijk ruimte en vrijheid voor persoonlijke ontwikkeling en de mogelijkheid voor studenten onderdeel te zijn van een betrokken studentengemeenschap (socialisatie, actief burgerschap).

Reactie van de studenten

The Honors Community is important to me because it offers a pleasant and motivating environment to develop my qualities. Each student is different and this community gives us comfort to really give your own insight! (2ejaars student communicatie)

Meer informatie

Meer informatie vindt je op de website van Honours HU.