Over het programma

De kwaliteitsafspraken

In 2015 is de basisbeurs voor studenten afgeschaft. Het geld dat vrijgekomen is door het afschaffen van de basisbeurs noemen we studievoorschotmiddelen. De hogescholen en universiteiten krijgen deze middelen zelf om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

In de kwaliteitsafspraken wordt vastgelegd waaraan de studievoorschotmiddelen worden uitgegeven. Iedere hogeschool en universiteit legt zelf kwaliteitsafspraken vast voor zijn of haar instelling. De Hogeschool Utrecht heeft ervoor gekozen een deel van de studievoorschotmiddelen in te zetten voor het programma gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid.

Wil jij meer weten over de kwaliteitsafspraken van de HU? Lees dan hier het artikel over de kwaliteitsafspraken op de HU.