Over het programma

Het onderzoek

Waarom wordt er onderzoek gedaan?

Gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid zijn belangrijk. Het kan het thuisgevoel en het succes van de student vergroten. Daarom wordt er elk jaar 2 tot 4 miljoen beschikbaar gesteld voor  initiatieven. Maar zijn deze initiatieven succesvol en leiden zijn ook echt tot het vergroten van de gemeenschapsgevoel en de betrokkenheid die studenten voelen met de HU? Om op deze vraag een antwoord te krijgen doen we onderzoek.

Wie doen het onderzoek?

De lectoraten Participatie en Stedelijke Ontwikkeling, Organiseren van verandering in het publieke domein en Didactiek van het bèta- en technologieonderwijs zijn gevraagd het onderzoek te begeleiden en te volgen.

Waar wordt onderzoek naar gedaan?

Doel van het onderzoek is kennis te ontwikkelen over het proces van gemeenschapsvorming binnen de HU, bevorderende en belemmerende factoren, en de effectiviteit van de initiatieven. De hoofdvraag is:

Hoe kan studentbetrokkenheid en gemeenschapsvorming op de Hogeschool Utrecht bevorderd worden? 

De eerste resultaten

Studentbinding op afstand

Wil je meer weten? Kijk dan op de HUGS onderzoek pagina.