Partners

Het project staat onder leiding van Dr. Katarina Jerkovic, Lector Innovaties van de Preventieve Zorg van Hogeschool Utrecht, prof. Dr. Geert van der Heijden Hoogleraar Sociale Tandheelkunde aan de ACTA en prof. Dr. Cor van Loveren hoogleraar Preventieve tandheelkunde aan de ACTA. Onderzoeker is Peggy van Spreuwel van Hogeschool Utrecht. Zij voert het project uit in het kader van haar promotie bij ACTA.

Het project is een samenwerking met ACTA, Hogeschool InHolland, GGD’s en mondzorgpraktijken in de regio’s Tilburg, ’s Hertogenbosch, Culemborg, Utrecht en Amsterdam.

Dit onderzoek wordt medegefinancierd door subsidies vanuit het Regieorgaan SIA en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO).