Interprofessionele benadering van uw vraag op het gebied van Gezondheid en Welzijn.

Heeft u één of meerdere vragen op het gebied van uw gezondheid en/of welzijn? Wij heten u van harte welkom in ons HU GEZOND&WEL Centrum voor een verkennend gesprek met studenten van verschillende opleidingen uit het zorg- en welzijnsdomein. Gezondheid gaat namelijk niet alleen over een gezond lichaam, maar ook over bijvoorbeeld zingeving of over het kunnen benutten van een sociaal netwerk. Wij gaan daarom uit van een holistische kijk op de mens. We kijken verder dan de vraag, vanuit een brede visie op gezondheid en welzijn.

Wat kunt u verwachten?

U wordt uitgenodigd voor een uitgebreid kennismakingsgesprek in het HU GEZOND&WEL Centrum op de Bolognalaan 101 te Utrecht. Dit gesprek wordt gevoerd door twee studenten die uw wens/vraag/behoefte in kaart brengen. In de ruimte ernaast kijken ongeveer 10 andere studenten en één of twee docenten mee met het gesprek. Tussendoor krijgen de twee studenten die het gesprek voeren input van de studenten die meekijken. Doordat de studenten vanuit verschillende zorg- en welzijnsopleidingen komen, wordt uw vraag/wens/behoefte breed in kaart gebracht. U bepaalt wat u wel en niet wilt vertellen. Uiteraard hebben studenten en docenten een geheimhoudingsplicht.

Vanuit uw wens/vraag/behoefte overleggen de studenten met elkaar en komen ze, in samenspraak met u, tot een advies op maat. Een vergoeding wordt niet gevraagd. Aangezien het een leeromgeving is, vragen we u afsluitend wat u van het gesprek vond en welke tips en tops u mee wilt geven aan de studenten.

Omdat het een onderwijssituatie is, loopt het gesprek anders dan u gewend bent. Er wordt tussendoor overlegd waardoor het meer tijd kost. Ook is het mogelijk dat er vragen worden gesteld waar u liever geen antwoord op geeft. Uiteraard kunt u dit dan aangeven. Hierdoor zullen onze studenten zich ontwikkelen als professionals die klaar zijn voor de toekomst.

Wat kan meedoen u wel en niet opleveren?

Tijdens het gesprek staat u écht centraal. Hierbij worden niet alleen de medische aspecten, maar ook de sociale, psychologische en functionele behoeften meegenomen. Door samen te werken, kunnen de studenten verschillende perspectieven en expertises benutten om uw advies op maat te geven. Wellicht komt u tot nieuwe inzichten of krijgt u tips mee. Hierdoor krijgt u hopelijk meer grip op uw gezondheid en welzijn. Ook kunnen we altijd een vervolggesprek plannen als u daar behoefte aan heeft.

Het is mogelijk dat we u niet binnen het HU GEZOND&WEL Centrum verder kunnen helpen met uw vraag of behoefte. Zeker wanneer hiervoor een gezamenlijke aanpak met verschillende professionals nodig is. Mocht er aanleiding zijn voor een vervolgtraject met één van onze zorg en/of welzijnsprofessionals, dan kunt u hier binnen het HU GEZOND&WEL Centrum terecht. Omdat we binnen het HU GEZOND&WEL Centrum niet alle expertise in huis hebben, kan het ook zijn dat u adviezen krijgt zodat u in uw eigen omgeving een vervolg kan geven aan het kennismakingsgesprek in het HU GEZOND&WEL Centrum.

Hoe zijn de ervaringen?

De bezoekers die kwamen met een brede hulpvraag waar zowel gezondheids- als welzijnsaspecten kwamen kijken, ervoeren dit gesprek als zeer zinvol. Het werd als zeer prettig ervaren dat er vanuit verschillende perspectieven naar hun vraag werd gekeken. Natuurlijk vonden ze het jammer dat er nog geen vervolgtraject is, maar het gesprek bracht de bezoekers verder. De bezoekers met een enkelvoudige hulpvraag hadden minder baat bij dit gesprek.

Aanmelding?

Meld u via onderstaande link aan voor een verkennend gesprek ‘s morgens (09.45 – 11.30 uur) of ‘s middags (15:15 – 17.00 uur).

Aanmelden pilot Interprofessionele kennismaking

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op met Pauline Elberse (pauline.elberse@hu.nl / 06-81142216)