Praktische informatie

Werkwijze

Na een uitgebreid intakegesprek ontvangt u advies, begeleiding en/of behandeling(en) van studenten in opleiding onder de deskundige begeleiding van docenten. Hierdoor is de kwaliteit van de behandelingen gegarandeerd. Door de onderwijssituatie is het mogelijk om meer tijd voor u te nemen en wordt de nieuwste kennis toegepast. Hier wordt niet alleen u als patiënt, maar ook de student beter van. Op deze manier zorgt Hogeschool Utrecht voor een voortdurende kennisuitwisseling tussen onderwijs en praktijk.

Voorbereiding

Bij een bezoek aan het HU GEZOND&WEL Centrum vragen wij u om zich te identificeren met uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs, zodat wij kunnen controleren of het burgerservicenummer (BSN) en de persoon bij elkaar horen. Dit zijn we wettelijk verplicht. Zo wordt voorkomen dat we de verkeerde behandeling verrichten bij de verkeerde patiënt. De legitimatieplicht en registratie van het BSN in de zorg is wettelijk vastgesteld.

Meer informatie over de legitimatie en identificatie plicht in de zorg vindt u op Rijksoverheid.nl. Voor meer informatie over het burgerservicenummer (BSN), uw persoonsnummer klik dan hier.

Intake

Voor wij beginnen aan een behandeling plannen we eerst een intakegesprek met u in. De inhoud van dit gesprek is afhankelijk van uw zorgvraag.

Daarnaast bespreken wij met u de toestemmingsverklaring. Hoewel er in het HU GEZOND&WEL Centrum zorg wordt verleend, is het een onderwijs- en onderzoeksinstelling. De zorg die wordt verleend, voldoet aan alle kwaliteitseisen, maar staat te allen tijde ten dienste van het onderwijs. Wij vinden het van belang dat u weet waarvoor we uw gegevens gebruiken en informeren hierover aan de hand van een Toestemmingsverklaring. Alvorens wij starten met het intakegesprek zullen wij uw toestemming vragen middels een handtekening.

In de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) worden eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming, inzage en geheimhouding. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en zorgverlener op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk overleggen en beslissen. Eén van de verplichtingen die deze wet aan iedere zorgverlener stelt, is dat voor een behandeling of onderzoek toestemming van de patiënt vereist is. Voor meer informatie over uw rechten en plichten, verwijzen we naar de site van de Rijksoverheid.

Behandeling

Afhankelijk van de zorgvraag van u als patiënt die na de intake duidelijk is starten we de behandeling. Dit kan één behandeling zijn of meerdere. Daarnaast kan het ook zo zijn dat u periodiek voor behandelingen naar het HU GEZOND&WEL Centrum komt. Meer informatie over de behandeling vindt u op de pagina van het specialisme.

Een afspraak annuleren / wijzigingen doorgeven

De patiëntenbalie van het HU GEZOND&WEL Centrum is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.15 tot 12.00 uur en van 13:00 tot 16:00 uur op telefoonnummer 088 481 57 77 of via het e-mailadres hugezondenwelcentrum@hu.nl

Tandprothetiek is te bereiken op een apart nummer. Hier kunt u uw boodschap inspreken en wordt met u contact opgenomen.
☏: 085 2732311

Afspraak annuleren

Het HU GEZOND&WEL Centrum heeft behoefte aan patiënten die gemaakte afspraken nakomen in verband met de continuïteit in het onderwijs. Alle behandelingen in het HU GEZOND&WEL Centrum zijn onderdeel van het onderwijsprogramma van Hogeschool Utrecht.

Wilt u de afspraak annuleren of wijzigen? Geef dit minimaal 48 uur van tevoren aan. Zo voorkomt u dat studenten niet beoordeeld kunnen worden voor een praktijkonderdeel en zo mogelijk studievertraging oplopen.

Patiënten die meerdere malen niet verschijnen op gemaakte afspraken, zijn wij helaas genoodzaakt uit het patiëntenbestand te verwijderen.

Adreswijziging

Bent u verhuisd of zijn uw gegevens veranderd? Vergeet dan niet aan ons uw wijzigingen door te geven.
De wijzigingen kunt u telefonisch of via de email aan ons doorgeven.

Tarieven

De behandelingen in het HU GEZOND&WEL Centrum zijn kosteloos. De producten zijn tegen gereduceerd tarief verkrijgbaar (contant betalen niet mogelijk).

Rechten en plichten

Bij het HU GEZOND&WEL Centrum krijgt u met veel studenten en medewerkers te maken. Wij hebben bepaalde verwachtingen van onze patiënten en patiënten mogen van ons verwachten dat zij professioneel en deskundig worden behandelt.
De rechten en plichten van patiënten en hulpverleners zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), zie voor meer informatie Rijksoverheid.nl. [zoektermen: patiënt en privacy]