Praktische informatie

Bescherming van Persoonsgegevens (AVG)

Als uw patiënt bent bij HU GEZOND&WEL Centrum (voorheen HU Klinieken), betekent dit automatisch dat er gegevens van u, ook privacy gevoelige gegevens, in ons bezit zijn.

De privacy wetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt eisen ten aanzien van informatie, toestemming, inzage en geheimhouding. Eén van de verplichtingen die deze wet aan iedere zorgverlener stelt, is dat voor een behandeling of onderzoek toestemming van de patiënt vereist is. Voor meer informatie over uw rechten en plichten, verwijzen we naar de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. De praktische uitwerking van de AVG heeft de Hogeschool Utrecht beschreven in het HU GEZOND&WEL centrum privacyreglement. Hoewel er in het HU GEZOND&WEL Centrum zorg wordt verleend, is het een onderwijs- en onderzoeksinstelling. De zorg die wij verlenen, voldoet aan alle kwaliteitseisen, maar staat te allen tijde ten dienste van het onderwijs. Wij vinden het van belang dat u weet waarvoor we uw gegevens gebruiken en informeren hierover aan de hand van een Behandelovereenkomst. Tijdens het intakegesprek wordt de behandelovereenkomst besproken en zullen wij uw toestemming vragen middels een handtekening.

De informatie kunt u inzien door op de desbetreffende link te klikken: