Buiten je opleiding

Honours sterproject Consultancy

Contactpersoon Iris Hollaender, iris.hollaender@hu.nl
Periode Blok D + A (eventueel in E)
Duur 2 blokken
Studiepunten 1 ster
Ster Vakbekwame en reflectieve professional
Osiris code MHON-CONPROHO-18

Cursus in het algemeen
Je maakt ‘on the job’ kennis met de inhoud van de adviescyclus en daarbij behorende activiteiten en adviesproducten. Er wordt in de rol van projectleider een adviesopdracht uitgevoerd. Hiervoor worden projectmanagementvaardigheden in de praktijk gebracht alsmede competenties die horen bij de rol van adviseur.

Om inzicht te krijgen in de aanwezige en de te ontwikkelen adviescompetenties, wordt een zelfkennistest gebruikt. Dit is de Ooa test: www.ooa.nl / BoKS 4.0 zelftest.

Doel van de opdracht voor de opdrachtgevers is het beantwoorden van een adviesvraag en het aangereikt krijgen van een sluitend en praktisch bruikbaar advies (inclusief implementatie-voorstel).

Inhoud cursus
Tijdens de uitvoering van de opdracht worden competenties die horen bij de adviesrol geoefend. Reflectie en bijstellen van aanpak vindt plaats tijdens uitvoering van het project. Presentaties, interventies zoals afstemming met opdrachtgever en schriftelijke verslaglegging zijn beroepsproducten die de eindbeoordeling mede bepalen. De eindbeoordeling wordt vastgesteld door de begeleidende docent(en) waarbij het oordeel van de externe opdrachtgever wordt meegewogen.

Het is mogelijk om een opdracht uit te voeren voor een van de start ups of bedrijven aangesloten bij de Dutch Game Garden (Jaarbeurs Utrecht). Tijdens netwerkbijeenkomsten van Dutch Game Garden kan contact gelegd worden met mogelijke opdrachtgevers.

NOTE: Please contact course coordinator or teaching staff for translation course text in English