Buiten je opleiding

Honours sterproject Research

Contactpersoon Iris Hollaender, iris.hollaender@hu.nl
Periode Blok D + A (eventueel in E)
Duur 2 blokken
Studiepunten 1 ster
Ster Vakbekwame en reflectieve professional
Osiris code MHON-REPRO-18

Cursus in het algemeen
Je leert een onderzoek op te zetten en uit te voeren. Je maakt een keuze uit projecten die worden aangeboden door lectoraten binnen de HU. Een projectuitvoering kan gespreid worden over Blok D en A (dan wel in Blok E in overleg met de opdrachtgever). Je voert het onderzoek uit met één andere student of een groepje van drie studenten. Deze cursus dient als een goede basis voor het daadwerkelijke onderzoek dat uitgevoerd moet worden tijdens het afstuderen, de scriptie.

Inhoud cursus
De onderzoeken kunnen zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn. Dit ligt aan het type project en de onderzoeksvraag waarvoor je hebt gekozen. Er wordt gewerkt volgens het boek ‘Research methods for business students’ van Saunders et al. (2012, Sixth Edition). Dit boek is ook in het Nederlands verkrijgbaar en geeft exact weer hoe je een valide en betrouwbaar onderzoek kunt uitvoeren. Ten slotte reflecteer je op jaar 4 niveau op je onderzoeksmethoden, onderzoeksresultaten en op je eigen rol in het onderzoek.

NOTE: Please contact course coordinator or teaching staff for translation course text in English.