De wereld in transitie
De wereld in transitie

De wereld in transitie

Vanwege de beperkingen die de Corona situatie met zich meebrengt, gaat de cursus niet door in periode C, 2021, maar wordt opnieuw gegeven in studiejaar 2021/2022.

Verdiep je in onze veranderende wereld; maatschappelijk, politiek, economisch en ecologisch

We leven in turbulente tijden. De wereld verandert in hoog tempo. En bovendien zet een wereldwijde pandemie ons leven op zijn kop. Volgens Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde en Innovatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, leven we niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Je zet in deze cursus de transitiebril op en onderzoekt hoe de coronacrisis transities zichtbaar maakt, verklaart, relevant maakt, mogelijk versterkt, en welke conclusies je daaraan wilt verbinden.

Wat zijn transities?

Kenmerken van transitieperiodes zijn aan de ene kant chaos, strijd, onzekerheid en steeds meer conflicten tussen bestaande en nieuwe orde. En aan de andere kant innovatie en opkomende macht van onderop. Een deel van de burgers neemt zelf initiatieven en verantwoordelijkheid, en een ander deel dreigt tussen wal en schip te vallen. Populistische partijen en bewegingen krijgen toenemende steun. En er is een nieuwe economie in opkomst, gericht op meervoudige waardecreatie waarin economische, sociale en ecologische aspecten samenkomen.

Transities in tijden van corona

Op welke manier heeft de coronacrisis invloed op maatschappelijke en economische vraagstukken, op politieke strijd en op duurzaamheidsvraagstukken? Welke ontwikkelingen zie je en hoe duid je die als je door een transitiebril kijkt? In deze cursus, tussen de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november 2020 en de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021, neem je de actualiteit van een wereldwijde gezondheidscrisis als uitgangspunt en kijk je naar de toekomst. Hoe moet volgens jou het nieuwe normaal eruit zien?

Wat ga je doen?

Je werkt in een team van studenten aan de invloed van één aspect van de coronacrisis (maatschappelijk, economisch, politiek, ecologisch) op de transitie waarin we ons bevinden. Binnen dat aspect werk je individueel aan een onderwerp dat je uitdiept door zoveel mogelijk relevante en interessante bronnen te raadplegen. We verwachten dat je veel leest, TedX lezingen en documentaires bekijkt, experts interviewt en met je team overlegt en discussieert over je inzichten.

De kennis en inzichten die je daarmee opdoet, deel je als team in de tweede helft van de cursus met de andere deelnemers door er een workshop over te houden.

Als afsluiting van de cursus houdt ieder team een creatieve presentatie van de uitkomsten, online, voor een groter publiek.

Docenten

Monique van Wijk en Agnes Mijnhout. Meer info? Mail agnes.mijnhout@hu.nl.

Data

Alle bijeenkomsten zullen zoveel mogelijk op locatie worden georganiseerd. Als de omstandigheden het vereisen stappen we over op (gedeeltelijk) online bijeenkomsten. Tussen de eerste drie en de laatste vier bijeenkomsten houden de docenten online contact met de teams.

Wo: 19.00 – 21.00, data nog vast te stellen. Afsluiting met creatieve eindpresentaties.

Osiris code: GHON-WEMO-18

Inschrijven in Osiris